Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Biuro Rzeczy Znalezionych

Depozyty przechowywane w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Limanowej – znalezione w 2021 r.

 

Lp. Data przyjęcia rzeczy do BRZ Opis znalezionego przedmiotu Miejsce znalezienia przedmiotu
1. 16.09.2021 r. telefon komórkowy Limanowa
2. 18.11.2021 r. piła ukośnica + walizka narzędziowa Limanowa

 

1.Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 16.09.2021r. przyjęło do depozytu następujący przedmiot: telefon komórkowy.
Ww. rzecz została znaleziona  15 września 2021r.na terenie miejscowości Limanowa.

2.Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 18.11.2021 r. przyjęło do depozytu następujący przedmiot: piła ukośnica + walizka narzędziowa.
Ww. rzecz została znaleziona  8 października 2021r.na terenie miejscowości Limanowa.

Depozyty przechowywane w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Limanowej – znalezione w 2022 r.

Lp. Data przyjęcia rzeczy do BRZ Opis znalezionego przedmiotu Miejsce znalezienia przedmiotu
1. 23.02.2022 r. telefon komórkowy Limanowa (parking przy Pływalni Limanowskiej)
2. 28.03.2022 r. telefon komórkowy Stacja paliw w Mszanie Dolnej
3. 29.08.2022 r. kask rowerowy Limanowa
4. 06.12.2022r. telefon komórkowy Limanowa

 

1. Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 23.02.2022 r. przyjęło do depozytu następujący przedmiot: telefon komórkowy.
Ww. rzecz została znaleziona w styczniu 2022 r. na terenie miejscowości Limanowa (parking przy pływalni limanowskiej).

2. Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 28.03.2022 r. przyjęło do depozytu następujący przedmiot: telefon komórkowy.
Ww. rzecz została znaleziona w grudniu 2021 r. na terenie miejscowości Mszana Dolna, ul. Kolbego 22 A.

3. Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 29.08.2022 r. przyjęło do depozytu następujący przedmiot: kask rowerowy.
Ww. rzecz została znaleziona w sierpniu 2022 r. na terenie miejscowości Limanowa.

4. Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 06.12.2022 r. przyjęło do depozytu
następujący przedmiot: telefon komórkowy.
Ww. rzecz została znaleziona w grudniu 2022 r. na terenie miejscowości Limanowa.

Depozyty przechowywane w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Limanowej – znalezione w 2023 r.

Lp. Data przyjęcia rzeczy do BRZ Opis znalezionego przedmiotu Miejsce znalezienia przedmiotu
1. 30.01.2023 telefon komórkowy Limanowa
2. 01.08.2023 okulary Limanowa
3. 10.08.2023 rower Mszana Dolna

1. Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 30.01.2023 r. przyjęło do depozytu
następujący przedmiot: telefon komórkowy.
Ww. rzecz została znaleziona w styczniu 2023 r. na terenie miejscowości Limanowa.

2. Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 01.08.2023 r. przyjęło do depozytu
następujący przedmiot: okulary.
Ww. rzecz została znaleziona w lipcu 2023 r. na terenie miejscowości Limanowa /okolice pływalni limanowskiej/.

3. Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 10.08.2023 r. przyjęło do depozytu
następujący przedmiot: rower.
Ww. rzecz została znaleziona w czerwcu 2023 r. na terenie miejscowości Mszana Dolna.

2023-09-26 05:42:23, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa