Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Biuro Rzeczy Znalezionych

Depozyty przechowywane w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Limanowej – znalezione w 2020 r.

 

Lp. Data przyjęcia rzeczy do BRZ Opis znalezionego przedmiotu Miejsce znalezienia przedmiotu
1. 05.03.2020 r. pewna kwota

pieniędzy

 

Mszana Dolna
2. 01.07.2020 r.

 

telefon komórkowy

+ okulary

 

Limanowa
3. 21.12.2020 r. pewna kwota

pieniędzy

Tymbark

 

1.Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 05.03.2020r. przyjęło do depozytu pewną kwotę pieniędzy.
Ww. rzecz została znaleziona w lutym 2020r.na terenie miejscowości Mszana Dolna.

2. Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 01.07.2020 r. przyjęło do depozytu następujące
przedmioty: telefon komórkowy + okulary.
Ww. rzecz została znaleziona w lipcu 2020r. na terenie miejscowości Limanowa.

3. Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 21.12.2020r. przyjęło do depozytu pewną kwotę pieniędzy.
Ww. rzecz została znaleziona we wrześniu 2020r.na terenie miejscowości Tymbark.

 

Depozyty przechowywane w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Limanowej – znalezione w 2021 r.

 

Lp. Data przyjęcia rzeczy do BRZ Opis znalezionego przedmiotu Miejsce znalezienia przedmiotu
1. 28.07.2021 r. telefon

komórkowy

 

Stara Wieś
2. 09.08.2021 r. pewna kwota

pieniędzy

Limanowa
3. 16.09.2021 r. telefon komórkowy Limanowa
4. 18.11.2021 r. piła ukośnica + walizka narzędziowa Limanowa

1. Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 28.07.2021 r. przyjęło do depozytu następujący
przedmiot: telefon komórkowy.
Ww. rzecz została znaleziona w lipcu 2021r. na terenie miejscowości Stara Wieś.

2.Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 09.08.2021r. przyjęło do depozytu pewną kwotę pieniędzy.
Ww. rzecz została znaleziona w lipcu 2021r.na terenie miejscowości Limanowa.

3.Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 16.09.2021r. przyjęło do depozytu następujący przedmiot: telefon komórkowy.
Ww. rzecz została znaleziona  15 września 2021r.na terenie miejscowości Limanowa.

4.Biuro Rzeczy Znalezionych informuje, iż w dniu 18.11.2021 r. przyjęło do depozytu następujący przedmiot: piła ukośnica + walizka narzędziowa.
Ww. rzecz została znaleziona  8 października 2021r.na terenie miejscowości Limanowa.

2021-12-01 05:18:03, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa