20 samorządowców – na 20 lecie!

Starosta Limanowski Jan Pcuhała odbierający statuetkę

Starosta Limanowski  Jan Puchała został odznaczony Honorową Statuetką i tytułem „Samorządowca 20-lecia”. Tytuł  przyznawany jest w drodze Uchwały przez Związek Powiatów Polskich. To prestiżowe wyróżnienie wręczył Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich i jednocześnie Starosta Bocheński – Ludwik Węgrzyn, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy 6 września 2018 r.

Zarząd Związku Powiatów Polskich przyznał Staroście Limanowskiemu Janowi Puchale Honorową Statuetkę ZPP oraz tytuł „Samorządowiec 20 – lecia”. Jak czytamy w uzasadnieniu wyróżnienia: „Za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej”. Warto podkreślić, że w Polsce jest 380 powiatów. Tytułem Samorządowiec 20-lecia uhonorowano tylko dwudziestu starostów i prezydentów z całej Polski. Otrzymana nagroda ma dla starosty limanowskiego Jana Puchały duże znaczenie. I jak podkreśla dedykuje ją wszystkim, którzy razem z nim pracują dla dalszego rozwoju powiatu.

Starosta Limanowski Jan Puchała ze statuetką

 

– To wyróżnienie przyjmuję jako wyraz uznania dla naszych dotychczasowych  działań na rzecz rozwoju lokalnego. To dla mnie zaszczyt i ale również uhonorowanie naszych dokonań. Dlatego dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu za pomoc w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Burmistrzom i Wójtom za współpracę i współfinansowanie realizacji niektórych inwestycji. Bardzo się cieszę , że podejmowane przez nas działania, podnoszą  komfort życia mieszkańców. Wszystkim dyrektorom i pracownikom Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu dziękuje za zaangażowanie i współpracę. Jednocześnie wyrażam podziękowanie mieszkańcom Powiatu za otwartość, współpracę, aktywność i osobisty wkład w rozwój powiatu. -podsumowuje starosta Puchała.

Skan uchwały

 

Zdjęcie otrzymanej statuetki

fot.Maria Olszowska

image_pdfimage_print

Udostępnij