27 stycznia – Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego
z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
składamy Dyrekcji Urzędu, Kadrze Kierowniczej oraz Wszystkim Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej serdeczne życzenia zadowolenia, wytrwałości i satysfakcji
z wykonywanej pracy na rzecz lokalnego rynku pracy.

Publiczne służby zatrudnienia pełnią ważną funkcję dla rozwoju społeczeństwa na naszym rynku pracy. Życzymy aby wysiłek wkładany w realizację codziennej pracy spotkał się
z uznaniem i wdzięcznością pracodawców, osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz był inspiracją do dalszych działań na rzecz środowiska lokalnego.

Życzymy samych sukcesów, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
i zawodowym. Dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz naszego Powiatu.

   Z wyrazami szacunku i uznania

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content