55 urodziny Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej

Wspólne zdjęcie uczniów przed budynkiem Zespółu Szkół nr 1 w Limanowej

Zespół Szkół nr 1 w Limanowej w tym roku świętuje 55 lat istnienia. Zapraszamy do lektury wspomnień oraz faktów o szkole:

Są takie miejsca na mapie

Tak, tak. To już 55 lat minęło od utworzenia Technikum Ekonomicznego w Limanowej, które dało początek naszej Szkole. Jak na szacowną Jubilatkę trzyma się nieźle, a można by rzec nawet, że jest w coraz lepszej kondycji. Widać to dobrze, kiedy przyjrzymy się szkolnym obiektom.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał 3 września 1963 roku w Sowlinach, gdzie naukę rozpoczęło 80 uczniów Technikum Ekonomicznego. Jednak gdy powstały nowe oddziały, część budynku oddana do użytku szkole okazała się zbyt mała, dlatego podjęto decyzję o budowie nowego obiektu szkolnego.

Warunki lokalowe poprawiły się,  kiedy to w 1972 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy Świerczewskiego 87 (dzisiaj: J. Piłsudskiego 81). Liczba uczniów szybko wzrastała i niebawem okazało się, że nowa siedziba musi pomieścić dwukrotnie więcej uczniów, niż zakładano. Mimo że przez lata 80-te i 90-te Szkoła „pękała w szwach”, niezmiennie cieszyła się dużą popularnością w środowisku lokalnym i chętnych do nauki nawet w systemie dwuzmianowym nie brakowało.

Dziś nauka odbywa się w dwóch obiektach, bo budynek w Sowlinach, po połączeniu z IV LO, znów stał się miejscem nauki dla uczniów klas licealnych i zawodowych.

Na szczęście zmiany ustrojowe oraz starania kolejnych dyrektorów i pomoc samorządów sprawiły, że Szkoła rozwijała się i piękniała. Dobrze wyposażone pracownie zawodowe pozwalają przygotować młodzież do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i do przyszłej  pracy. Nowe inwestycje sportowe, w tym nowoczesna hala pomogły w osiąganiu licznych sukcesów sportowych w wielu dyscyplinach. Oddana w tym roku siłownia na wolnym powietrzu dała uczniom nowe możliwości rozwoju fizycznego. Zadbane otoczenie Szkoły stanowi doskonałą wizytówkę naszej placówki.

Nie tylko Ekonom

Do dziś w środowisku lokalnym Zespół Szkół Nr 1 określany jest jako „Ekonom”. Nazwa ta utrwaliła się, ponieważ przez pierwsze lata istniały tu właśnie klasy o profilu ekonomicznym. Potem dołączyły klasy zawodowe. Jednak wraz ze zmieniającym się rynkiem pracy  tworzono coraz to nowe profile. Powstały klasy Liceum Bankowego i cieszące się popularnością do dziś klasy Technikum Budowlanego. Obecnie młodzież uczy się też w technikach handlowym, hotelarskim, gastronomicznym, geodezyjnym i weterynaryjnym oraz w klasach liceum ogólnokształcącego. Żadna szkoła w powiecie nie może pochwalić się tak bogatą ofertą kształcenia.

Szkoła to my

Szkoła to budynek, ale szkołę tworzą też ludzie – dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji, służby zdrowia i wreszcie – uczniowie, bo bez nich nie byłoby szkoły. Wszyscy oni współtworzą warunki rozwoju i nauki, współuczestniczą w procesie przekazywania i zdobywania wiedzy i  potrzebnych umiejętności.

W ciągu 55 lat szkołą kierowało 4 dyrektorów, a obecnie od 2017 roku funkcję tę pełni po raz pierwszy kobieta mgr Joanna Rudek. Przy okazji jubileuszu przywołajmy postacie jej poprzedników: Adam Biedroń – pierwszy dyrektor, Władysław Prędki – pełnił funkcję w latach 1976-1981, Zbigniew Stanik – na stanowisku do 1990 r. i wreszcie Eugeniusz Bogacz – czyli dyrektor z najdłuższym, bo 27-letnim stażem.

Zespół Szkół Nr 1 to największa ponadgimnazjalna szkoła w powiecie limanowskim. Corocznie uczęszcza do niej ok. 1300 uczniów, którym wiedzę przekazuje ponad 100 nauczycieli. Większość naszych uczniów lubi swoją szkołę. Chwali nawet dyscyplinę, która pozwala czuć im się w niej bezpiecznie. To „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” i „Szkoła z klasą”.

To również często Szkoła miłych wspomnień, co widać w wypowiedziach absolwentów, którzy pamiętają o ulubionych nauczycielach i podkreślają dobre przygotowanie do pracy, do studiów, które zapewniła im nauka w naszej Szkole.

Najbardziej cieszą wszystkich sukcesy naszych uczniów, a mamy ich wiele. Jesteśmy dumni z wielu finalistów i laureatów olimpiad i konkursów – Olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Wiedzy Hotelarskiej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Wynalazczości, Wiedzy Ekologicznej, Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, konkursów historycznych i religijnych oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w którym również nasi uczniowie odnosili sukcesy zarówno w kategoriach recytacji jak i poezji śpiewanej. Nie byłyby one możliwe bez pracy i zaangażowania nauczycieli, którzy pomagają młodym ludziom w rozwoju i osiąganiu jak najlepszych wyników.

Zespół Szkół nr 1 w Limanowej  budynek

„Ech, muzyka, muzyka, muzyka…”

W naszej Szkole wielu uczniów jest też uzdolnionych muzycznie. Mogą rozwijać swe pasje w zespole „Consonans”, który działa już od 1970 roku. Opiekunem muzycznym jest nauczyciel muzyki Leszek Mordarski, który godnie kontynuuje pracę swojego ojca i jednocześnie założyciela zespołu pana Ludwika Mordarskiego. „Consonans” jest laureatem wielu festiwali i zdobywcą wielu nagród, towarzyszy też wszystkim szkolnym uroczystościom – bawi i wzrusza.

„Maszerują strzelcy…”

Tradycje niepodległościowe kultywuje działający w Szkole pod dowództwem Stanisława Dębskiego Oddział Strzelca, w którym młodzi ludzie ćwiczą musztrę, uczą się regulaminu wojskowego, uczestniczą w zajęciach strzeleckich. Strzelcy biorą udział w uroczystościach patriotycznych nie tylko na terenie Szkoły, dając świadectwo przywiązania do tradycyjnych wartości.

Marszałek i Prymas nas prowadzą

I tu ciekawostka. Nasz Zespół Szkół ma aż dwóch patronów. Młodsi uczniowie pewnie nie wiedzą, że jest to efekt połączenia dwóch szkół, które miało miejsce w 2011 roku. Popularny „Ekonom” w 2003 roku wybrał nowego patrona – Józefa Piłsudskiego. Z kolei patronem IV LO, które zostało włączone do Zespołu Szkół Nr 1 był Prymas Stefan Wyszyński. Zapadła więc decyzja, by pozostawić obu patronów, bo są to postacie niezwykle zasłużone dla Polski i stanowią wspaniałe wzory dla młodych pokoleń.

Do corocznych szkolnych tradycji należą więc poważne w tonie obchody Dnia Papieskiego, połączone z przypomnieniem postaci Prymasa Tysiąclecia i uroczystości patriotyczne z okazji Dnia Niepodległości, ale też radosne obchody Józefinek, poświęcone Józefowi Piłsudskiemu.

W osobach patronów Szkoła łączy tradycje patriotyczne i niepodległościowe z etycznymi nakazami opartymi na Dekalogu. Staramy się iść tam, gdzie nas prowadzą.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content