Powiat Limanowski

Oficjalny portal

560 paczek trafi do osób niepełnosprawnych i potrzebujących z powiatu limanowskiego.

3 grudnia w Starostwie Powiatowym w Limanowej miała miejsce uroczysta inauguracja akcji przekazania paczek dla osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących.

W spotkaniu wzięli udział Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski i jednocześnie Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego, członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk, Czesław Kawalec oraz  Józef Jaworski, Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Lokalnej Organizacji Turystycznej, Teresa Zabramny – Prezes Limanowskiej Akcji Charytatywnej, a także członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej.


Lokalna Organizacja Turystyczna pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 14.000,00 zł z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – edycja 2021”.

W ramach projektu zakupione zostały produkty, z których Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego wykonała paczki z artykułami spożywczymi dla co najmniej 560 osób niepełnosprawnych i potrzebujących.

„Dzięki dotacji Wojewody Małopolskiego, w pierwszym tygodniu grudnia chcemy dotrzeć z paczkami świątecznymi do jak największej liczby osób potrzebujących na terenie Powiatu Limanowskiego. Chcemy uświadomić tym osobom, że nie są sami ze swoimi problemami, ktoś o nich myśli i docenia”. – mówi Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej – Agata Zięba.

 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie w proces przygotowania paczek oraz naszym partnerom, którzy włączyli się finansowo i rzeczowo w akcję.

Partnerami, którzy wsparli akcję są:
• Powiat Limanowski
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Małopolska Organizacja Turystyczna
• Tymbark SA
• Gomi Gazy
• Loft House
• Jasicówka
• Firma PAK – FOL

Wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy.

2023-09-26 05:43:20, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa