Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Droga powiatowa Limanowa – Szyk – Mstów wyremontowana!

24 sierpnia 2022 r. odbył się oficjalny odbiór zadania drogowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk – Mstów na odcinku I w km od 5+800 do km 8+115 , na odcinku II w km od 8+500 do km 11+333 w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie, Szyk, Powiat Limanowski”.

W odbiorze zadania uczestniczyli Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Agata Zięba Wicestarosta Limanowski, Józef Pietrzak Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Janusz Potaczek, radni powiatowi Ewa Filipiak, Grzegorz Wójcik, Jan Puchała, Stanisław Piegza, Bogumił Grzyb, Artur Żaba, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marek Urbański oraz przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego JANDA z Łostówki jak i inspektor nadzoru Grzegorz Gurgul.

Zadanie drogowe realizowane było w systemie dwuletnim 2021/2022 i obejmowało remont drogi powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk – Mstów obejmując miejscowości Rupniów, Nowe Rybie i Szyk. Wykonany remont obejmował odcinek drogi o długości 5,2 km.( w tym na terenie Gm. Limanowa -3,0 km , Gm. Jodłownik – 2,2 km )
Zakres zadania obejmował: likwidację zapadnięć, przełomów, odcinkowa wymiana konstrukcji jezdni, wzmocnienie pobocza drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wraz z wzmocnieniem geosiatką, regulację odwodnienia wzdłuż drogi, remont przepustów drogowych, odcinkowy remont chodnika.

Wartości wykonanych robót wyniósł: 6.830.000,000 zł

Realizacja przedmiotowego zadania była możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego 55% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2024-04-20 00:24:42, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa