Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Zaproszenie dla branży turystycznej na wizytę studyjną

W związku z realizacją mikroprojektu pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, Powiat Limanowski zaprasza przedstawicieli z terenu powiatu limanowskiego na trzydniową wizytę studyjną, która planowana jest w Dolnym Kubinie w grudniu 2022 r.

Zainteresowane podmioty z branży turystycznej z terenu powiatu limanowskiego prosimy o zgłaszanie się telefonicznie pod nr. 18 3337897 lub mailowo na adres: anna.krol@powiat.limanowski.pl do dnia 28 października 2022r.
Szczegółowy program wyjazdu zostanie udostępniony uczestnikom wyjazdu.
W programie m.in. spotkanie z przedstawicielami Klastra Turystycznego Orava w Dolnym Kubinie i wymiana doświadczeń polsko – słowackich. Udział w wizycie jest nieodpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Wstępnie planowany wyjazd 2 – 4 grudnia 2022.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

2024-03-03 18:58:32, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa