Aktualna sytuacja na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy podsumował dane związane z aktualną sytuacją na rynku pracy w powiecie limanowskim.

Na dzień 31 grudnia 2018  w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4198 osób. Większość osób bezrobotnych (87,8%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni  z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (6,7%) odsetek zarejestrowanych, 139 osoby bezrobotnych posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 758 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Stopa bezrobocia na dzień 30 listopada 2018 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła w powiecie limanowskim 7,6%.

W grudniu pracodawcy zgłosili w ramach ofert  125 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 5 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością, a od początku 2018 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie  2382 osoby bezrobotne. 

PUP Szczegółowy wykaz – aktualna sytuacja na rynku pracy 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij