Powiat Limanowski

Oficjalny portal

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW – zapraszamy do wypełnienia ankiety. Termin do 15 lutego br.

Samorządy miast i gmin Powiatu Limanowskiego zawiązały „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć” w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Strategii. Jednym z założeń partnerstwa jest opracowanie wspólnej strategii rozwoju obszaru Partnerstwa, co pozwoli lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. W ramach partnerstwa samorządy będą starać się o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

W skład partnerstwa wchodzą miasta: Limanowa i Mszana Dolna, gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark oraz Samorząd Powiatu Limanowskiego.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej opinii mieszkańców powiatu limanowskiego o miejscu, w którym żyją m.in o usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa. Opinie mieszkańców będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju.

Ankieta dostępna tutaj.

Ankieta jest anonimowa i można ją wypełnić do 15 lutego 2021 do godziny: 23:59. Wyniki ankiety, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

2022-10-01 01:06:51, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa