Bank Projektów Turystycznych – trwa nabór zgłoszeń

Plakat informacyjny : logo i napis na granatowym tle "Bank Projektów Turystycznych . Trwa nabór. Zgłoś swoj rojekt! poniżej: logo Województwa Małopolskiego

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r. Departament Turystyki uruchamia tzw. Bank Projektów Turystycznych, który ma służyć rozpoznaniu potrzeb w regionie w zakresie rozwoju  produktów i ofert turystycznych. Wnioski z tej analizy staną się podstawą do sformułowania założeń rozwoju turystyki w Małopolsce do 2030 r.

Bank Projektów Turystycznych polega ma na celu wstępne zidentyfikowanie projektów o zasięgu ponadlokalnym, których realizacja powinna angażować różnych partnerów i tworzyć produkt i/lub ofertę turystyczną w układzie sieciowym. Swoje pomysły i potrzeby do Banku Projektów Turystycznych mogą zgłaszać podmioty z Województwa Małopolskiego m.in:  jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy , organizacje pozarządowe, przedstawiciele zrzeszeń branżowych, uczelni oraz instytucji kultury .

Nabór zgłoszeń  potrwa do 18 czerwca  2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Banku Ofert Turystycznych można znaleźć na stronach internetowych:

 

źr.: mot.krakow.pl

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content