Będzie przebudowa dróg w Jodłowniku i Wilkowisku. Umowa podpisana!

Podpisanie umowy PZD

Dzisiaj tj. 26 lipca w Starostwie Powiatowym w Limanowej Zarząd Powiatu podpisał umowę na wykonanie zadania powiatowego związanego z odcinkową przebudową drogi powiatowej nr 1632K relacji Kepanów –Tymbark w miejscowości Jodłownik oraz w miejscowości Wilkowisko na odcinku dwóch kilometrów.

Zarząd Powiatu Limanowskiego reprezentowany przez Starostę Limanowskiego Jana Puchałę i Członka Zarządu Agatę Ziębę, w obecności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla, podpisał  z wyłonioną w postępowaniu przetargowym firmą W. P.P.U.H.  JANDA z Łostówki umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1632K Kępanów –Tymbark w km 7+929,40 – 8+951,85 w m. Jodłownik oraz w km 13+947,10 – 14+795,80 w m. Wilkowisko”.

Zakres planowanych robót na drodze relacji  Kępanów-Tymbark w miejscowości Jodłownik na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w Kostrza/Sadek  do skrzyżowania w centrum Jodłownika będzie obejmował wykonanie chodnika ( częściowo obustronnego ) wraz z placami postojowymi, miejscami komunikacji publicznej, przejściami dla pieszych, oznakowaniem drogowym i oświetleniem oraz przebudowę jezdni poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z wzmocnieniem.

Kolejno w centrum Jodłownika zostanie przebudowane skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1632K i 1621K z drogą gminną na tzw. rondo. W ramach tej przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia, chodniki, odwodnienie, oświetlenie uliczne, przekładka sieci energetycznej , teletechnicznej i gazowej z nawiązaniem geometrii tzw. ronda aż do istniejącego obiektu mostowego (bez jego przebudowy).

Na drodze powiatowej Kępanów-Tymbark w miejscowości Wilkowisko prace obejmować będę wykonanie chodnika wraz z zatokami autobusowymi oraz oświetleniem ulicznym.

Realizacja przedmiotowego zakresu zadania przyczyni się w znacznej mierze do poprawy warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na pieszych użytkowników drogi, a tym samym także przyczyni się  poprawy estetki centrum Jodłownika – mówi Starosta Limanowski.

Realizacja zadania możliwa jest dzięki pozyskanym przez Powiat Limanowski dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z edycją w roku 2018.

Całkowity koszt wykonania zadania wynosi 7 mln. 250 tys. zł. brutto. Dofinansowanie ze środków rządowych stanowi  do 50% kosztów kwalifikowanych i kształtuje się w wysokości  3 mln zł., pozostały udział kosztów stanowią środki własne Powiatu Limanowskiego i Gminy Jodłownik – partnera zadania.

Planowany termin  realizacji:   do 15 listopada 2018r.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content