Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego 2020. Zgłaszanie zadań jeszcze do 15 października.

Plakat informujący o wydarzeniu

1 września rozpoczął się nabór zadań do 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski jeszcze do 15 października mogą złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia. Na najlepsze zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w sumie 12 mln zł. 

Swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 lat. Na wypełnione formularze urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka do 15 października.
W tym roku można zgłosić zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Mogą to być zarówno działania infrastrukturalne, czyli przewidujące wykonanie robót budowlanych (wykaz nieruchomości, na których mogą być realizowane zadania infrastrukturalne, znajduje się tutaj), jak i o charakterze „miękkim” – w tym m.in. wydarzenia, warsztaty, zajęcia itp. Trzeba jednak pamiętać, że ze środków budżetu obywatelskiego województwa nie będą realizowane te zadania, które polegają na sfinansowaniu wyłącznie dokumentacji projektowej czy realizacji jednego z etapów większej inwestycji.
Obowiązkowym kryterium jest kwestia finansowa. W 5. edycji BO Małopolska będą mogły być realizowane tylko te zadania, których szacunkowy koszt wyniesie minimalnie 50 tys. zł, a maksymalnie – 150 tys. zł. Jeśli planujesz zgłosić pomysł, który w kolejnych latach generuje koszty utrzymania (np. sprzątanie, odśnieżanie), musimy pamiętać, że rocznie nie mogą one przekraczać 10% kwoty realizacji tego zadania.

Wypełniony formularz zgłoszenia zadania i wymagane 30 podpisów poparcia – w formie zbiorczej listy poparcia mieszkańców (pobierz plik) bądź indywidualnej karty poparcia (pobierz plik) należy złożyć w urzędzie marszałkowskim w terminie od 1 września do 15 października. Pamiętaj – podpisy poparcia możesz zbierać na zbiorczych listach, jak i w formie indywidualnych kart poparcia, ważne, żeby na wszystkich tych dokumentach zebrać łącznie 30 podpisów uprawnionych osób.

Ważne: musisz dokładnie przestrzegać terminu 15 października. Jeśli zadanie wpłynie do urzędu za późno – nie zostanie w ogóle wzięte pod uwagę, nawet jeśli data stempla pocztowego jest wcześniejsza!

Formularz zadania i podpisy mieszkańców można złożyć tradycyjnie – przynosząc na dziennik podawczy urzędu marszałkowskiego bądź przesyłając pocztą. Uwaga: ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, skontaktuj się wcześniej z urzędem przed złożeniem dokumentów osobiście!

  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Tel. (12)630 33 33
  • Agenda Zamiejscowa w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim. Tel. (33)84 33 928
  • Agenda Zamiejscowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz. Tel. (18)44 37 966
  • Agenda Zamiejscowa w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ. Tel. (12)61 60 389
  • Agenda Zamiejscowa w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów. Tel. (12)61 60 104

Powyższe numery telefonu dot. tylko i wyłącznie dziennika podawczego oraz informacji nt. możliwości złożenia dokumentów osobiście. Jeśli masz pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, skontaktuj się z pracownikami odpowiedzialnymi za niego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 904, (12) 61 60 536, mailowy: bo@umwm.plJednak ze względów bezpieczeństwa, warto skorzystać z możliwości on-line. W tym roku mieszkańcy mają po raz pierwszy możliwość złożenia pełnej dokumentacji przez Internet.

Jak zgłosić zadanie do BO Małopolska przez internet?

  1. Formularz zadania przygotuj najlepiej w internetowym generatorze (dostępnym tutaj), wyeksportuj gotowy wniosek, a plik podpisz swoim profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnej prześlij plik na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ePUAP);
  2. Wymagane podpisy mieszkańców możesz zeskanować i przesłać razem z formularzem zadania przez ePUAP, (możesz też wysłać oryginał papierowy do urzędu pocztą tradycyjną).
  3. Mieszkańcy mogą „podpisać” się też na liście poparcia elektronicznie – wtedy najlepiej wysłać do 30 uprawnionych osób plik indywidualnej karty poparcia, który mieszkaniec podpisze swoim profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potem wystarczy zebrać wszystkie podpisane pliki i przesłać wraz z formularzem zadania na urzędową skrzynkę ePUAP.

Każde zadanie, które zostanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zostanie sprawdzone przez pracowników urzędu marszałkowskiego. Do 5 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego opublikuje na www.bo.malopolska.pl listę wszystkich zgłoszonych zadań, z wyszczególnieniem odrzuconych propozycji. Co ważne – lista ta nie jest ostateczna, bo autorzy zadania mają możliwość odwołania się. Odwołania będzie rozpatrywać Rada Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Wszystkie zadania, które zostaną ostatecznie ocenione pozytywnie, będą dopuszczone do głosowania. Najlepsze propozycje mieszkańcy będą wybierać wiosną 2021 roku.

 

źr.: bo.malopolska.pl/

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content