Bezpieczeństwo

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY

Jeszcze tylko do 15 marca ochotnicze straże pożarne mogą przesyłać zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2019. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych inicjatyw dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów, zrealizowanych w latach 2017-2018. Już za kilka dni […]

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z występującymi na terenie powiatu limanowskiego wichurami w dniach 9 i 10 marca 2019 roku Starosta Limanowski Mieczysław Uryga – Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołał w dniu 11 marca w trybie pilnym […]

Turniej wiedzy pożarniczej rozstrzygnięty

27 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy przeprowadzone zostały eliminacje gminne, kolejnej już edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu naszej […]

Wprowadzenie p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej odbyło się powitanie nadkom. Doroty Tokarz, która będzie pełnić obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. Podczas uroczystej zbiórki kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Limanowej p.o. […]

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej insp. Dariusza Urbanika

22 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej odbyło się uroczyste pożegnanie insp. Dariusza Urbanika Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę, a następnie przybliżono przebieg kariery zawodowej […]

Wspólne ćwiczenia z łączności kryzysowej

W sobotę 23 lutego pod patronatem Wojewody Małopolskiego odbyły się pierwsze w tym roku ćwiczenia łączności kryzysowej SP EmCom. W ćwiczeniach w charakterze obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Powiatowego Centrum […]

Młodzież Zapobiega Pożarom

To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku. Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie […]

Ruszył konkurs Małopolskie Remizy 2019

60 tys. zł to maksymalna kwota dotacji na remont małopolskich remiz strażackich. Na złożenie wniosku gminy i jednostki OSP mają czas tylko do 13 marca br. Środki te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy strażaków-ochotników. […]

Szkolenie z ratownictwa górskiego z Państwową Strażą Pożarną

W związku z cyklem szkoleń dla uczniów klas wojskowych i policyjnych w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku, instruktorzy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej przeprowadzili 20 lutego 2019 roku szkolenie z ratownictwa […]

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 18 lutego 2019 roku do 24 lutego 2019 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa […]