Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Bezpieczeństwo

Informacja o zakazie użytkowania wody z wodociągu Pogorzany

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 15.09.2020r. z wodociągu wiejskiego Pogorzany. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że: – Jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada […]

Żyj i pozwól żyć innym. Dni i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 16-22 września

W dniach 16-22 września 2020 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona będzie akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS (Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego). Działania te koordynuje Europejska Organizacja Policji Ruchu […]

Trwa Przyjmowanie wniosków. “Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanym chorobami zakaźnymi” – Moduł III

15 października 2020 r. jest ostatecznym terminem składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu “Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III. W ramach Modułu IIIpomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, […]

Powiat Limanowski w strefie czerwonej !

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami regionalizacji Powiat Limanowski oficjalnie osiągnął  wskaźnik zakażeń kwalifikujący do strefy czerwonej.  Minimalny wskaźnik przyrostu przypadków w ciągu 14 dni, który w odniesieniu do liczby mieszkańców, dla naszego powiatu wynosił 158.  W […]

Powiat Limanowski z powrotem w zielonej strefie

Powiat Limanowski z powrotem w zielonej strefie. Ministerstwo Zdrowia opublikowało zaktualizowaną listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. DBAJMY O SIEBIE – KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA    

Apel Starosty Limanowskiego

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Limanowskiego Od jutra Powiat Limanowski oznaczony będzie żółtym kolorem na mapie Polski zakażeń, co będzie wiązać się z większymi restrykcjami – m.in. limit gości do 100 osób przy organizacji wesel, […]

Skip to content