Bezpieczeństwo

Odprawa roczna podsumowująca działalność ratowniczą strażaków

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej spotkali się 7 lutego podczas odprawy rocznej podsumowującej  działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2018. W spotkaniu Powiat Limanowski reprezentował Członek Zarządu Wojciech Włodarczyk. Gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej […]

Uroczysty apel w KP PSP Limanowa

1 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odbył się uroczysty apel z okazji pożegnania strażaka przechodzącego w stan spoczynku, oraz złożenia ślubowania przez strażaka rozpoczynającego służbę w Państwowej Straży Pożarnej. […]

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

29 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele samorządów, jednostek i instytucji z terenu powiatu limanowskiego.   […]

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1982), kwalifikacja wojskowa […]

Spotkanie podsumowujące pracę małopolskiej Policji

Wczoraj w Krakowie Starosta Limanowski Mieczysław Uryga uczestniczył w podsumowaniu pracy małopolskiej policji za rok 2018. W spotkaniu uczestniczył także wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz funkcjonariusze policji z terenu województwa. Na naradzie Komendant Wojewódzki Policji […]

Podpisanie umów na przebudowę dróg w Powiecie Limanowskim

21 stycznia w Starostwie Powiatowym w Limanowej  w obecności  Starosty Limanowskiego  Mieczysława Urygi  dokonano  podpisania umów na wykonanie dwóch  zadań związanych z poprawą warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągach  dróg powiatowych w ramach zadania pn: […]

Ferie 2019 – sprawdź co, gdzie i kiedy

W powiecie limanowskim ferie oficjalnie rozpoczęte. Pogoda w tym roku dopisała, jednak aby nieco zimowe szaleństwa urozmaicić proponujemy listę ciekawych spotkań i wydarzeń, które odbędą się w poszczególnych gminach w Powiecie Limanowskim. Zobacz co poszczególne […]

Powstaje nowa Strategia Rozwoju Powiatu

Trwają prace związane z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025 w związku z tym 10 stycznia w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe, w którym wzięli udział przedstawiciele sektora publicznego, społecznego […]

Nagrodzeni przez Powiat w akcji „Odblaskowa Szkoła”

Wśród wszystkich szkół biorących udział w akcji „Odblaskowa Szkoła” w gronie nagrodzonych  w skali całego województwa małopolskiego wysokie miejsca zajęły trzy szkoły z terenu powiatu limanowskiego. Życzenia i upominki dla uczniów, koordynatorów projektów oraz dyrektorów […]