Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Bezpieczeństwo

Listopad miesiącem pamięci

Rozpoczyna się się listopad, a jego początek wyznaczają dwa święta głęboko zakorzenione zarówno w religii chrześcijańskiej jak i w polskiej tradycji – Uroczystość Wszystkich Świętych (1.11) i Dzień Zaduszny (2.11).  Pierwsze z nich dotyczy wspomnienia […]

Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w naszym województwie były tematem obrad Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyły się 17 października w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli I wicewojewoda […]

13 października – Dzień Ratownictwa Medycznego

13 października to Dzień Ratownictwa Medycznego. To święto obchodzone jest w Polsce od 2006 roku, jako dowód uznania i wdzięczności dla Ratowników Medycznych za niezwykle wymagającą pracę, którą wykonują niosąc ratunek w sytuacjach kryzysowych. Ich […]

Procedura dystrybucji jodku potasu w Powiecie Limanowskim

W związku z trwającą ogólnopolską akcją informacyjną, Powiat Limanowski wdraża działania prewencyjne związane z możliwością wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, w przypadku ewentualnego wystąpienia skażenia radioaktywnego po uszkodzeniu reaktorów Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. – W przypadku zaistnienia incydentu […]

Odbiór drogi w Stroniu

31 sierpnia 2022 r. odbył się oficjalny odbiór zrealizowanego w systemie dwuletnim 2021/2022 zadania obejmującego wykonanie chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie w miejscowości Stronie […]

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wystosowało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, miechowskiego, nowotarskiego, proszowickiego, tatrzańskiego, wielickiego oraz miasta Kraków dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia burz z gradem, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu. […]

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem i silne opady deszczu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wystosowało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, miechowskiego, nowotarskiego, proszowickiego, tatrzańskiego, wielickiego oraz miasta Kraków dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia burz z gradem, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu. […]

Szpital Powiatowy zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu

Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu. Badania realizowane są w ramach projektu pn. „Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, […]

Obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

W związku z potwierdzonymi na terenie Polski 34 przypadkami wścieklizny zwierząt , stwierdzonymi w okresie od 1.01.2022 r. do 2.08. 2022 na podstawie wyników  badań laboratoryjnych  Państwowego Instytutu Weterynaryjnego  – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach; […]

Skip to content