Informacje

Powiat Limanowski realizuje zadania finansowane przez WFOŚiGW w Krakowie

Powiat Limanowski realizuje zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: „Program edukacji ekologicznej społeczeństwa w Powiecie Limanowskim 2019” Zapraszamy na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochro0ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w […]

XXIV Rajd im. J. Staniszewskiego „Rajd dla Niepodległej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIV Rajdzie im. Józefa Staniszewskiego pod hasłem „Rajd dla Niepodległej” w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Współorganizatorem wydarzenia jest Powiat Limanowski. Rajd odbędzie się w dniach 28.09– 29.09.2018 r. bez […]

Informacja

Zarząd Powiatu Limanowskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121), informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach […]

XV Integracyjne Spotkanie Rodzin Zastępczych w Powiecie Limanowskim

Rodziny zastępcze z terenu powiatu limanowskiego już po raz piętnasty integrowały się podczas spotkania, które odbyło się 8 września w Dworze w Świdniku. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Powiatu: Wicestarosta Mieczysław Uryga, Członkowie Zarządu: Agata […]

XX Powiatowe Święto Owocobrania

Powiatowe Święto Owocobrania organizowane jest już od 20 lat! W tym roku 9 września w Łukowicy odbyły się jubileuszowe uroczystości tego wydarzenia. Nie zabrakło na nich przedstawicieli lokalnych samorządów oraz zaproszonych gości i mieszkańców gminy […]

IV Spartakiada Specjalna w Szczyrzycu

Już po raz czwarty odbyła się Spartakiada Sportowa organizowana przez dyrekcję, pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu. Sportowe zmagania i rywalizacje odbyły się 6 września w Szczyrzycu, gdzie poza aktywnością fizyczną uczestnicy mieli […]

Sytuacja na powiatowym rynku pracy

W sierpniu 2018 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowały 4183 osoby. W stosunku do lipca b.r. liczba ta spadła o 43 osoby, natomiast w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku była mniejsza o 634 osoby. Większość […]

Jubileusze kapłaństwa w Tymbarku

Podczas uroczystości odpustowych w parafialne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku, miały miejsce jubileusze 60 lat kapłaństwa księży Rodaków: księdza prałata Franciszka Malarza, księdza prałata Stanisława Pasyka oraz księdza prałata Stefana Dudy oraz jubileusz […]

20 samorządowców – na 20 lecie!

Starosta Limanowski  Jan Puchała został odznaczony Honorową Statuetką i tytułem „Samorządowca 20-lecia”. Tytuł  przyznawany jest w drodze Uchwały przez Związek Powiatów Polskich. To prestiżowe wyróżnienie wręczył Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich i jednocześnie Starosta Bocheński […]

Polecamy dzisiaj na weekend

W niedzielę 9 września br. w ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” wędrówka na Miejską Górę. W tym roku dzienne, powakacyjne spotkanie turystyczne, w jednym z najpiękniejszych miejsc w Limanowej – u stóp Krzyża na Miejskiej […]