Informacje

Zawody o Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego RYTM ~ MUZYKA ~ TANIEC

Zawody odbyły się w dniu 26.11.2018r. na hali sportowej przy SP nr 3 w Limanowej. Organizatorem zawodów był: ZPO – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego w Limanowej, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Limanowa, SP nr 3 […]

„Przysięgę złożoną Ojczyźnie wypełnili”

Poniżej fragment książki str. 76 rozdział pt. „Polegli na polu chwały! – Biogram żołnierzy polskich” . Bitwa stoczona przez żołnierzy Armii „Kraków” z niemieckim najeźdźcą 7 i 8 września na ziemi radłowskiej, była bez wątpienia […]

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Podczas Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się 26 listopada, został wybrany nowy Przewodniczący oraz powołany nowy członek Rady. Na spotkaniu członkowie omówili również sytuację na rynku pracy oraz zatwierdzili zmiany w podziale środków […]

44. Limanowska Słaza w Powiecie Limanowskim

25 listopada, w niedzielę, w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Limanowej, odbyło się zakończenie 44. Festiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza. Komisja podkreśliła wysoki i wyrównany poziom występujących i pogratulowała każdemu nie tylko talentu, ale przede […]

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej oznaczonej numerami działek ewidencyjnych nr 111/4, nr 111/8, nr 111/9 i nr 111/11, z równoczesną sprzedażą posadowionych na gruncie budynków i budowli.

Zarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a przetarg u s t n y nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej oznaczonej numerami działek ewidencyjnych nr 111/4, nr 111/8, […]

Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób aktywnych zawodowo na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego

Do końca grudnia 2018 roku zainteresowani Pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach projektu pn. „Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób aktywnych zawodowo na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego”  realizowanego […]

Gratulacje dla nowo wybranych Członków Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego

Podczas I sesji Rady Powiatu Limanowskiego został wybrany Zarząd oraz Rada Powiatu. Jednogłośnie Starostą został wybrany Mieczysław Uryga a większością głosów zatwierdzono wybór Przewodniczącej Rady Ewy Filipiak oraz pozostałego składu Zarządu: Wicestarosty – Agaty Zięba […]