Informacje

Wojewódzki trening systemu alarmowania

Wojewoda małopolski 1 sierpnia 2010 ogłosił trening systemu alarmowania na terenie całego województwa. Włączenie syren w ramach sprawdzenia systemu ma być równocześnie upamiętnieniem rocznicy wybuchu powstania Powstania Warszawskiego. Pełna treść pisma Wojewody Małopolskiego:     […]

Dodatek Solidarnościowy dla osób bezrobotnych

W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy wprowadzające nowe świadczenie – dodatek  solidarnościowy. Został on wprowadzony ustawą  z dnia 19 czerwca 2020r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. 2020r. […]

Aplikacja ProteGO na wakacje

Wakacje spędzane w górach w mieście, na wsi czy nad morzem? Bez względu na miejsce warto mieć przy sobie aplikację ProteGO Safe, która – w razie potrzeby – wyśle  powiadomienie o kontakcie z koronawirusem. Co […]

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Wakacje 2020

W czwartek 25 czerwca odbyło  się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotem  posiedzenia była ocena stanu zagrożenia powodziowego, ochrony przeciwpowodziowej oraz zagrożenia pożarowego, ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu limanowskiego jak również ocena stanu przygotowania powiatu […]

Podpisanie umowy z Fundacją „Opiekuńczość”

25 czerwca, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga i Wicestarosta Limanowski Agata Zięba reprezentując Powiat Limanowski podpisali z Fundacją „Opiekuńczość” umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych”. […]

Pomoc PFRON dla zakładów aktywności zawodowej.

Rekompensaty za okres przestoju w działalności ZAZ-u lub zmniejszenia przychodu z tej działalności oraz możliwość częściowego wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności na wynagrodzenia dla pracowników czy zaspokojenie ich potrzeb bytowych – to nowe rozwiązania podejmowane […]

Skip to content