Informacje

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

W dniu 31 grudnia 2020 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4406 osób. W stosunku do listopada 2020 r. liczba ta wzrosła o 120 osób, natomiast w porównaniu do grudnia ubiegłego roku była wyższa o […]

Loguj się z głową, czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu

„Loguj się z głową” to program profilaktyki przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Program może być realizowany przez […]

Porozumienie z Nadleśnictwami i Gorczańskim Parkiem Narodowym

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Starostą Limanowskim Mieczysławem Urygą, […]

Śwarne Babki tuż za podium konkursu kulinarnego

Zagórzańskie potrawy po raz kolejny zostały wysoko ocenione przez jury ogólnopolskiego konkursu. Tym razem gaździny z KGW Łętowe zgłosiły do konkursu na najlepsze praktyki tradycji kulinarnych polskiej wsi „Polska wieś smakuje” dwie zagórzańskie potrawy: zupę […]

Stanowisko Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Prezentujemy stanowisko Małopolskiej Organizacji Turystycznej z dnia 28.12.2020 r. w sprawie złagodzenia ograniczeń w funkcjonowaniu branży turystycznej w czasie sezonu zimowego 2020/2021. Województwo Małopolskie to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w Polsce i zarazem najchętniej […]

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające […]

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu wczorajszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Mieczysław Uryga Starosta Limanowski. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak ciężki […]

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów. Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych […]

Skip to content