Informacje

Informacja: wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                Załącznik Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                          do Uchwały Nr 296/19                                                                                                                                                                                                                                                      Zarządu Powiatu Limanowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                         z dnia 6 listopada 2019 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO […]

Informacja

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 296/19 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 6 listopada 2019 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Działając na podstawie […]

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2020 r.”. Przedmiot konkursu […]

I N F O R M A C J A

Zarząd Powiatu Limanowskiego, informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 7.11.2019r. do dnia 27.11.2019r. został wywieszony wykaz […]

Przed nami kolejny spacer z historią w tle. Tym razem zapraszamy do Tymbarku

Wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Limanowskiego zapraszamy na zwiedzanie i odkrywanie tajemnic historii Tymbarku w ramach cyklu spacerów po gminach powiatu limanowskiego. Wydarzenie rozpocznie się już w tę sobotę, 9 listopada o godz. 13:30 […]

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji „Niepodległa do hymnu” !

Biuro ogólnopolskiego programu „Niepodległa” zaprasza urzędy i instytucje państwowe, terytorialne jednostki samorządowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, parafie oraz osoby indywidualne do wzięcia udziału w akcji „ Niepodległa do hymnu”. 11 listopada w samo […]