Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Inwestycje

Kolejna umowa podpisana!

Dzisiaj, 12 stycznia 2021 r. została zawarta umowa o roboty budowlane na zadanie pn.  „Dostosowanie obiektu „Starej Kolonii” w Porębie Wielkiej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno-technicznych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”, […]

Zakończyła się przebudowa obiektu mostowego w m. Przyszowa

Dzisiaj odbył się odbiór techniczny inwestycji, w ramach której przebudowano obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w m. Przyszowa. W odbiorze wzięli udział: poseł na Sejm RP Wiesław […]

Otwarto ruch w ul. J. Marka

W  związku z dokonanym Komisyjnym odbiorem technicznym z udziałem Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi,  Członka Zarządu Powiatu Wojciecha Włodarczyka oraz Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy – odcinkowej przebudowy drogi  powiatowej ul. Józefa Marka w Limanowej ( […]

Poprawimy warunki komunikacyjne

W obecności Wicestarosty Limanowskiego – Agaty Zięba, Radnych Powiatowych – Józefa Pietrzaka, Kazimierza Jasińskiego, Wójta Gminy Łukowicy – Bogdana Łuczkowskiego, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Marka Urbańskiego oraz przedstawicielem Wykonawcy Firmy DROG-BUD ze Słopnic – […]

Zlikwidowano zagrożenie przejezdności w miejscowości Szyk

W ostatnich dniach w obecności Starosty Limanowskiego i Radnych Powiatowych, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wykonawcy, dokonano odbioru  wykonanych robót drogowych związanych z likwidacją uciążliwego zawężenia na łuku drogi powiatowej Limanowa-Szyk-Mstów w miejscowości Szyk gm. […]

Powstanie nowy chodnik

18 listopada br. odbyło się podpisanie umowy na wykonanie chodnika w miejscowości Porąbka/Dobra, wzdłuż drogi powiatowej nr 1622 K relacji Dąbie – Szczyrzyc – Dobra. To kolejna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Nowy chodnik […]

W rejonie Szkoły Podstawowej w Zbludzy będzie bezpieczniej!

28 października Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Limanowski Agata Zięba podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym  JANDA  z Łostówki na realizację zadania pn: „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-Kamienica do dz. […]

Kolejna umowa na przebudowę drogi powiatowej podpisana!

15 października br. odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa- Kamienica, obejmującej odcinek ul. Józefa Marka – od Rynku do ronda k/ Sądu Rejonowego. W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa odcinkowa […]

Skip to content