Środowisko

Szkolenie z musztry

Funkcjonariusze Wydziału Odwodowego / Reprezentacyjnego / Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu rozpoczęli w Tymbarku szkolenie z zakresu musztry, Strzelców z klas mundurowych  / policyjnych / tymbarskiego Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej. Przypomnijmy, […]

Szkolenie w zakresie rejestracji podmiotów i paszportowania roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Kraków Oddział Limanowa uprzejmie informuje, że z dniem 14 grudnia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie rejestracji podmiotów i paszportowania roślin, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego […]

Konsultacje w sprawie Programu ochrony powietrza

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (POP) to główny tematem trwających właśnie spotkań terenowych, odbywających się w różnych miastach Małopolski. Prezentowane są na nich m.in. propozycje działań naprawczych oraz nowe obowiązki dla gmin, powiatów, […]

Informacja o naborach

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje mieszkańców powiatu Limanowskiego o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące: Przedsięwzięcie 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania […]

COGITEON wspiera naukowe pasje

Jak znaleźć własny środek ciężkości i ustawić go tam, gdzie trzeba? W jaki sposób przemieszczać się w przewieszeniu? Po co nam tarcie, czym jest przeciwwaga i dlaczego warto oprószyć ręce magnezją? Patrycja Pakońska, fizyczka i amatorka wspinaczki z Małopolskiego Centrum Nauki […]