Środowisko

Porozumienie ws. nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA

Województwo Małopolskie występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. Projekt realizowany z 25 partnerami o wartości około 70 mln zł będzie służył promocji wykorzystania […]

Konsultacje z zakresu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Starostwo Powiatowe w Limanowej uprzejmie informuje, że w dniu 28.02.2020 r. w godzinach 1000 – 1430  odbędzie się kolejny dyżur punktu informacyjnego dotyczącego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Konsultacje będą się odbywać według nowej formuły wprowadzonej […]

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

27 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się  posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej, któremu przewodniczył Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk. W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Zespołu Szkół […]

Powiat Limanowski przyznał dotacje na renowacje zabytkowych kościołów

  Jak co roku samorząd Powiatu Limanowskiego przyznał na rok 2020 dotacje na prace konserwatorskie zabytkowych kościołów położonych na terenie powiatu limanowskiego. Rada Powiatu Limanowskiego podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub […]

Nowy Komendant w KPP w Limanowej

26 lutego 2020 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej odbyło się uroczyste przywitanie nadkom. Tomasza Florka, któremu powierzono obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. Podczas uroczystej zbiórki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie […]

Skip to content