Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Zdrowie

Gmina Dobra przekazała 30 tys. zł dotacji dla szpitala w Limanowej

Podczas sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się 20 marca w Urzędzie Gminy radni podjęli decyzję m.in. o udzieleniu dotacji na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego w Limanowej, a także poparli inicjatywę przywrócenia jednostki wojskowej […]

Ogłoszenie o zatrudnieniu w Szpitalu Powiatowym w Limanowej

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego pilnie poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Poradni Kardiologicznej.   Więcej informacji na stronie http://www.szpitallimanowa.pl/

Miesiąc dla zdrowia

W Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej  trwa akcja „Miesiąc dla zdrowia” prowadzona przez Dorotę Borowiec i Agnieszkę Dorczak, której celem jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy, profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej. Jednym […]

Szkolne gabinety profilaktyki zdrowotnej odnowione

Szkoły Podstawowe nr 1 i 2 w Mszanie Dolnej już mogą pochwalić się wyposażonymi w nowy sprzęt gabinetami profilaktyki zdrowotnej. Sprzęt został zakupiony z dofinansowania z MUW, które wynosiło 13.388,00zł po 6.694,00zł na każdą ze […]

Dyżury Aptek w Powiecie Limanowskim w 2023 r.

Poniżej prezentujemy ustalenie rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2023. Informujemy, iż „APTEKA NOWA” przy ul. J. Marka 20 zawiesiła swoją […]

Blisko 1200 porad prawnych w 2017 roku – podsumowanie

Mieszkańcy z terenu powiatu limanowskiego w 2017 roku skorzystali z blisko 1200 bezpłatnych porad prawnych. Zlecone zadanie realizowane było przez Powiat Limanowski we współpracy z organizacją SURSUM CORDA. Corocznie Powiat Limanowski w drodze konkursu wyłania […]

Będzie oddział Geriatryczny w Szpitalu Powiatowym w

Szpital Powiatowy w Limanowej otrzyma dofinansowanie z RPO w kwocie 7,2 mln dla projektu pn. „Utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im.Miłosierdzia Bożego”. 8 lutego […]

Dyżury Aptek w Powiecie Limanowskim w 2018 r.

UCHWAŁA NR XXIV/245/17 RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r.   w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego […]

Skip to content