„Cyfrowe Dziedzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina”

logotypy projektu

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

 

Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Numer projektu: INT/ET/TAT/1/I/A/0015

Beneficjent: Powiat Limanowski

Partner: Miasto Dolny Kubin
Okres realizacji projektu: kwiecień 2017 – czerwiec 2018
Całkowita wartość projektu: 53 720,80 EUR
Wartość dofinansowania: 45 662,68 EUR

 

Główny cel projektu: podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Powiatu Limanowskiego
i Dolnego Kubina w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Projekt adresowany jest do mieszkańców Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina oraz turystów odwiedzających ten region, korzystających z produktów projektu.

 

W ramach projektu powstaną nowe e-usługi upowszechniające dziedzictwo przyrodnicze
i kulturowe Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina:

Interaktywny Transgraniczny Most Turystyczny – wykonanie dwóch interaktywnych ławeczek turystycznych zlokalizowanych na terenie Powiatu Limanowskiego oraz Dolnego Kubina z interaktywnym panelem dodatkowym prezentującym atrakcje turystyczne obu lokalizacji.

Transgraniczny e-przewodnik po Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie – rozbudowana aplikacja mobilna zawierająca prezentację atrakcji turystycznych, prezentację szlaków turystycznych, prezentację twórców rzemiosła i innych artystów, prezentację produktów lokalnych, planner, ludzie, produkty lokalne, portale społecznościowe, audio przewodnik, mechanizm notyfikacji, prognoza pogody, infrastruktura, baza turystyczna,
o regionie, filtry i kategorie,  wersje językowe – język polski i słowacki, rozszerzona rzeczywistość, panoramy sferyczne. Aplikacja będzie rozbudowana o następujące elementy: Transgraniczne questy turystyczne – zagadki turystyczne po Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie w formie interaktywnej gry terenowej.

Beacony montowane w Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie – innowacyjne nadajniki przy atrakcjach turystycznych za pośrednictwem których przy pomocy systemu Bluetooth będą rozsyłane przez stworzoną aplikację treści turystyczne do turystów przebywających
w Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie.

Google cardboards – zakup wirtualnych okularów do odtwarzania wirtualnych treści turystycznych, w tym panoram sferycznych, wirtualnych spacerów w posiadaniu których już jest Powiat Limanowski. Materiały te będą wykorzystywane w działalności promocyjnej Powiatu Limanowskiego. Aplikacja mobilna do pobrania dla urządzeń z systemem operacyjnym Android  dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS.

Utworzenie wirtualnej przestrzeni Powiat Limanowski – Dolny Kubin 2.0. dla tych, którzy chcieliby indywidualnie doświadczyć atrakcji regionu zostaną stworzone stanowiska wyposażone w Oculus Rift wraz z komputerem z aplikacją oraz stworzona zostanie aplikacja na Samsung Gear. Za pomocą interaktywnych zestawów będzie możliwość odwiedzać region Powiatu Limanowskiego z różnych miejsc. Zestaw będzie przenośny i będzie mógł być później wykorzystywany podczas targów turystycznych. Aplikacja wykonana w ramach projektu jest do pobrania tutaj

QR kod aplikacji :       

 

Zorganizowano wizytę studyjną w Powiecie Limanowskim połączoną z konferencją zamykającą projekt.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content