Dofinansowanie dla projektu Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

Logo Lokalnej organizacji Turystycznej powiatu Limanowskiego

W ramach konkursu Małopolska Gościnna co roku Województwo Małopolskie wspiera tworzenie nowych produktów turystycznych oraz utrzymanie istniejącej infrastruktury.W tegorocznym konkursie Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego złożyła projekt pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Beskidzie Wyspowym i Gorcach i otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 000 zł.

W ramach pozyskanych środków w miejscowości Zalesie przy drodze powiatowej w miejscu, który zaczyna się szlak na górę Modyń znajduje się parking, który LOT planuje zagospodarować pod cele turystyczne tworząc punkt wypoczynkowy. Wykonana zostanie altana z ławostołem,  tablice turystyczne z mapą i atrakcjami. Na tablicy zostanie wykonana panorama z drona wykonana z Modyni z opisanymi szczytami. Zakupione zostaną ławki, których część trafi do punktu wypoczynkowego a część zostanie zamontowana przy szlaku na Modyń.

Modyń jest nazywaną górą zakochanych więc ławeczki zostaną oznakowane dla zakochanych stosownymi komunikatami. Punkt zyska także oznakowanie z drogi powiatowej, wykonane zostaną stojaki rowerowe oraz zakupiona zostanie stacja naprawy rowerów – dodaje Agata Zięba, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Planowane jest doposażenie deptaka spacerowego w miejscowości Szczawa. Deptak prowadzi szlakiem na Gorc. Planowane jest również ustawienie ławek oraz tablic turystycznych oraz wykonane zostanie także oznakowanie deptaku z drogi Wojewódzkiej w  Gminie Łukowica. W miejscowości Roztoka w punkcie widokowym Przełęcz Pod Ostrą odświeżona zostanie altana z ławostołem, zakupione zostaną stojaki rowerowe oraz powstanie tablica turystyczna. Przeprowadzone zostaną prace porządkujące teren. W Gminie Limanowa w Starej Wsi na parkingu Pod Ostrą planowane jest wykonanie tablicy turystycznej na wiacie przy parkingu,  stojaków rowerowych oraz stacji naprawy rowerów. W ramach projektu powstaną też profesjonalne zdjęcia atrakcji zlokalizowanych przy trasie VELO Limanowski oraz  spot promujący trasy rowerowe.
W ramach VELO Limanowski w miejscowości Kamienica, Słopnice Gmina Limanowa w projekcie nie przewidziano na dwóch parkingach stacji napraw rowerów. Konieczny jest zakup ławek wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od Kamienicy, przez Szczawę do Słopnic.  Planowany jest zakup i montaż stojaków rowerowych. Na odcinku 14 km ścieżki rowerowej planowany jest montaż tablic prezentujących atrakcje turystyczne i przyrodnicze.

źr.: LOT Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content