Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Dofinansowanie na edukację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

137 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 otrzymało 76 projektów z województwa małopolskiego, w tym m.in. dofinansowanie na na kwotę 7 mln 110 tys. 416 zł otrzymał projekt Powiatu Limanowskiego pn.: „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”. Wczoraj 13 listopada w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Starosta Limanowski Mieczysław Uryga odebrał list intencyjny na realizację tego projektu.

Zarząd Województwa Małopolskiego od lat podejmuje działania wzmacniające rozwój regionu na wielu płaszczyznach. Dostępne fundusze europejskie kierujemy m.in. na edukację, której roli nie można pominąć w budowaniu potencjału społeczno-gospodarczego Małopolski. Dlatego też potężny strumień środków trafia dzisiaj na wsparcie wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego –podkreślił na spotkaniu Wicemarszałek Łukasz Smółka i wręczył listy intencyjne na realizację 51 projektów wspierających wychowanie przedszkolne oraz listy intencyjne na realizację 24 projektów dotyczących kształcenia zawodowego w Małopolsce.

Wśród projektów, których założeniem jest tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół zawodowych, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami, m.in. dofinansowanie na kwotę 7 mln 110 tys. 416 zł otrzymał projekt Powiatu Limanowskiego – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej pn. „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”.

– Jest to kolejny już projekt, który zakłada kształcenie młodzieży szkół zawodowych na najwyższym poziomie oraz zapewnienie im odpowiedniej bazy dydaktycznej i infrastrukturalnej. Dzięki realizacji projektu w szkołach zawodowych Powiatu Limanowskiego zostaną utworzone m.in. kolejne pracownie zajęć dydaktycznych, takie jak : pracownia budowlana w ZS nr 1 oraz pracownie gastronomiczne, żywienia w ZSP w Mszanie Dolnej oraz SOISW w Dobrej (w pierwszej edycji projektu w ZSTiO w Limanowej utworzono pracownię samochodową z siedmioma stanowiskami dydaktycznymi) – informuje Starosta Limanowski.

W ramach projektu planuje się adaptację pracowni budowlanej w ZS nr 1 w Limanowej, adaptację pracowni gastronomicznej w ZSP w Mszanie Dolnej i w SOSW w Dobrej, zakup wyposażenia do pracowni budowlanej do ZS nr 1 w Limanowej, zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej/żywienia do ZSP w Mszanie Dolnej, zakup wyposażenia do pracowni elektrycznych i mechanicznych w ZSTiO w Limanowej i w ZSTI w Mszanie Dolnej, studia podyplomowe dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie, kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli, kursy specjalistyczne dla uczniów (branża mechaniczna i górniczo-hutnicza, budowlana, gastronomiczno – turystyczna), kursy z prawa jazdy, doradztwa edukacyjno – zawodowe, staże i praktyki zawodowe płatne, stypendia naukowe, wizyty zawodoznawcze. Całkowita wartość projektu: 7 mln 901 tys. 590 zł. Okres realizacji: 2020 – 2023.

Należy podkreślić, że od roku 2017 Powiat Limanowski realizuje projekt „Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego”, którego wartość wynosi 6 617 310.14 zł, natomiast kwota dofinansowania to 5 mln 955 tys. 566 zł. Łącznie na rozwój szkół zawodowych w Powiecie Limanowski w ramach ww. projektów pozyskano 13 mln 065 tys. 982 zł.

 

 

 

 

 

 

2022-01-26 11:27:33, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa