Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Dotacje na remonty przy zabytkach podpisane!

7 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się podpisanie umów  w zakresie dofinansowania przez Powiat Limanowski prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Limanowskiego. W spotkaniu uczestniczyli proboszczowie parafii z terenu powiatu limanowskiego, którym została udzielona dotacja. Powiat Limanowski reprezentował Starosta Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Agata Zięba. Łączna kwota udzielonej dotacji w 2022 r. to 170 tys.zł.

 

Dzisiejsze podpisanie umów to efekt przyjętej przez Radę Powiatu Uchwały XXIV/246/22 z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego. Podstawy udzielania dotacji określone są na mocy Uchwały Nr XXX/311/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Parafie, które otrzymały dofinansowanie w 2022 roku  :

Lp. Podmiot Nazwa zadania Kwota dotacji
1. Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach Odsłonięcie i pełna konserwacja polichromii stropu nawy – VI etap w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach 30.000 zł
2.  Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku Prace konserwatorskie przy ambonie  w kościele pomocniczym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku 20.000 zł
3. Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku Renowacja obrazu Św. Barbary w kościele pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku 20.000 zł
4. Parafia rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej 20.000 zł
5. Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej Remont więźby dachowej w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej 30.000 zł
6. Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie 30.000 zł
7. Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej Remont kamiennej posadzki III etap w kościele pw. śś. Szymona i Judy w Dobrej 20.000 zł

Warto również podkreślić, że w ciągu 9 lat Powiat Limanowski przeznaczył na dofinansowanie zabytków łącznie kwotę 1,2 mln zł.

 

 

 

2023-12-04 00:15:05, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa