Dzień Seniora oraz Jubileusz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mszanie Dolnej

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszanie Dolnej świętował jubileusz 55 – lecia swojej działalności. Uroczystość z tej okazji połączoną z obchodami Dnia Seniora zorganizowano w Mszanie Dolnej. Jubilatom w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego życzenia złożyła Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. Św. Michała Archanioła. Na uroczystość przybyło 155 seniorów z terenu trzech zagórzańskich samorządów:  Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź.

Po Eucharystii zagórzańscy seniorzy oraz zaproszeni przez nich goście spotkali się w Pensjonacie Janda. Wszystkich seniorów i gości przywiał Przewodniczący Zarządu mszańskiego Związku ERiI, a wiceprzewodnicząca odczytała sprawozdanie  z działalności  Związku. Nie zabrakło gratulacji i życzeń oraz słów uznania dla „Jubilata” od przedstawicieli władz samorządowych. Obecna na uroczystości Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak w imieniu Zarządu i Rady również złożyła życzenia i gratulacje wszystkim, dzięki którym Oddział Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mszanie Dolnej może przeżywać tak radosną rocznice swojego istnienia:

Życzę Państwu jak najwięcej zdrowia i energii oraz jak najlepszego wykorzystania „dodatkowej” trzynastej emerytury – dodała humorystycznie na zakończenie swojego przemówienia Przewodnicząca Ewa Filipiak.

 

Rejonowy Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Mszanie Dolnej rozpoczął swoją działalność w 1964r – w tym roku przypadło 55 lat jego istnienia. W chwili obecnej należy do niego 200 osób a Przewodniczącym jest Pan Bolesław Masłowiec. Zarząd Związku chcąc przeprowadzić doniosłą uroczystość zwrócił się do Województwa Małopolskiego o udzielenie dotacji:

Z puli małych grantów otrzymaliśmy dotację na zadanie „Korzenie Seniorów w Zagórzańskich Dziedzinach” w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem 2.000,00 zł. na wykonanie 50 sztuk koszulek z nadrukiem wzoru zagórzańskiego i herbów 3 gmin – Mszana Dolna, Niedźwiedź i miasta Mszana Dolna, natomiast 4.000,00 zł. przeznaczono na catering. – poinformował prezes Masłowiec.

image_pdfimage_print

Udostępnij