Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Dziś obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego – zapraszamy do śledzenia transmisji

W piątek 11 czerwca br. o godz. 16.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.

Transmisja obrad będzie dostępna tutaj.

 

 

 

Porządek XVIII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego. Początek obrad nadzwyczajnej Sesji: godzina 16:00.

 1. Otwarcie nadzwyczajnej Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
 4. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
 5. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej oraz na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Limanowskiego Szpitalowi Powiatowemu na wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku administracyjnym Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Limanowskiego Szpitalowi Powiatowemu na wynajęcie lokalu mieszkalnego znajdującego się w Szpitalu Powiatowym Miłosierdzia Bożego.
 9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Zakończenie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
2021-12-07 12:21:02, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa