„ e – Administracja w Powiatach Małopolski ”

„ e – Administracja w Powiatach Małopolski ” w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Nr Projektu: RPMP.02.01.01-12-0037/16


Beneficjenci:
Lider Projektu: Powiat Krakowski
Partner Projektu: Powiat Limanowski
Okres realizacji projektu: listopad 2016 r – czerwiec 2018 r
Całkowita wartość projektu: 3 537 225,30 zł
Wartość dofinansowania: 2 652 918, 95 zł

Projekt dotyczy e-usług dla obywateli, administracji oraz biznesu.

Przedmiotem projektu jest rozwój i wdrożenie usług elektronicznej administracji, służących podnoszeniu jakości i efektywności procesów administracyjnych oraz zapewnieniu ich dostępności zróżnicowanym grupom odbiorców m.in. poprzez dostosowanie systemu do potrzeb osób niepełnosprawnych (strony internetowe).

Poprzez elektroniczny kontakt z urzędem, Starostwo Powiatowe chce zapewnić swoim klientom elastyczny dostęp do tzw. usług on-line, dzięki którym będzie można zgłaszać sprawy 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu oraz
w święta.
Dla klienta jest to przede wszystkim oszczędność czasu i wygoda, gdyż kontakt elektroniczny możliwy jest z domu, z biura, czy nawet w czasie podróży.

Udostępnione w ramach projektu usługi umożliwią najwyższy możliwy dla danego zadania stopień komunikacji elektronicznej z klientem poprzez dwustronną komunikację, a nawet spersonalizowanie usługi dla klienta indywidualnego.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content