Edukacja z Projektem LIFE- IP EKOMAŁOPOLSKA

W ramach Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii w Województwie Małopolskim’’, którego Powiat Limanowski jest Partnerem, w dniach 21-23.11.2022 roku w Szkołach Podstawowych w Nowym Rybiu, Pisarzowej oraz w Rupniowie odbył się cykl prelekcji ekologiczno-środowiskowych, w którym wzięli udział uczniowie klas 7 i 8. Wykłady miały na celu wykształcenie podstaw ekologicznych wśród młodzieży, nawyków zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony, poszerzenie wiedzy nt. działań dążących do neutralności klimatycznej. W spotkaniach z młodzieżą uczestniczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Przypominamy, że projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA JEST REALIZOWANY W Powiecie Limanowskim od stycznia 2021 roku i będzie trwał dziesięć lat. Nadrzędnym celem projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA jest pełne wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, wsparcie w zakresie wdrażania Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 oraz nowej strategii UE, tj. Europejskiego Zielonego Ładu.
Dziękujemy Dyrekcjom Szkół za możliwość przeprowadzenia zajęć.

Szkołom zostały przekazane zestawy koszy do segregacji śmieci oraz pojemniki na zużyte baterie.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content