Gala Finałowa XIV edycji Konkursu „Pomysł na biznes w Powiecie Limanowskim”

Laureaci konkusu Pomysł na Biznes na współnym zdjęciu z przedstawicielami komisji konkursowej, nauczycielami i członkami Zarządu i rady Powiatu Lianowksiego

12 czerwca na hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej miała miejsce XIV Gala Finałowa Konkursu „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”.  Wydarzenie to po raz kolejny dowiodło, że potencjał młodych ludzi, ich wiedza, kreatywność oraz przedsiębiorczość stanowią cenny kapitał na przyszłość.

Przed rozpoczęciem Gali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga wręczył dyplomy i nagrody dla laureatów i finalistów olimpiad i turniejów przedmiotowych oraz sportowych ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu za rok szkolny 2018/19. Gratulując im wytrwałej i ciężkiej pracy oraz dziękując za godne reprezentowanie naszego regionu.

Przechodząc do rozpoczęcia gali finałowej Konkursu „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim” uczniów powitała Dyrektor ZS nr 1 Joanna Rudek. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Powiatu Limanowskiego: Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga, Przewodnicząca Rady Powiatu – Ewa Filipiak, Członek Zarządu Powiatu – Wojciech Włodarczyk oraz Radny Powiatowy, Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych – Stanisław Nieczarowski, a także Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej Józef Oleksy, Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddziału Terenowego w Limanowej Ryszard Kulma oraz Dyrektor Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej Janusz Wojs.

Starosta Limanowski podkreślił podczas Gali ogromną wartość inicjatyw podejmowanych przez młodzież, a także podziękował wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za poświęcenie, przygotowanie oraz wykonaną pracę. Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego  w swoim wystąpieniu zwróciła natomiast uwagę na profesjonalizm i skuteczne wykorzystanie przez laureatów zdobytej wiedzy w praktyce, co było jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę przez komisje konkursową.

Na gali finałowej nie zabrakło przedstawicieli szkół, których uczniowie brali udział w wydarzeniu, jak również nauczycieli – opiekunów oraz rodzin uczestników.

Tegoroczny konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie wyłoniono 10 najlepszych prac konkursowych. Następnie autorzy pomysłów na biznes zaprezentowali je przed komisją konkursową w II etapie. Uczestnicy mieli możliwość osobistego zaprezentowania i przekonania członków komisji do swojego pomysłu. W tym roku ponownie zorganizowane zostały warsztaty z pisania biznesplanu, a uczestnicy ponownie mieli dodatkowo możliwość indywidualnych konsultacji własnych biznesplanów.

Podczas oceny (SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ) prac konkursowych brane były pod uwagę w szczególności: oryginalność, innowacyjność i realność pomysłu na biznes, trafność analizy finansowej oraz analizy otoczenia przedsięwzięcia.

Ostatecznie Komisja wyróżniła 7 prac konkursowych oraz przyznała I, II oraz III nagrodę.  Nagrodą uhonorowano również nauczyciela – opiekuna zdobywców I miejsca.  W tym roku z rąk Józefa Oleksego – Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców odebrał ją Pan Mariusz Liptak (Z S nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej).

Wyniki tegorocznej edycji konkursu „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim TUTAJ

I miejsce
„ANIMAL EYES”
Julia Zoń, Justyna Katra
Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

Nagrodę wręczył Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej – Pan Adam Dudek

II miejsce
Pasieka „Pszczółka”
Wojciech Węglarz, Michał Łabuz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej

Nagrodę wręczyła przedstawicielka Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – Pani Elżbieta Petryla

III miejsce
Świecące Gwiazdeczki
Bożena Mozdyniewicz, Paulina Rozwadowska
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

Nagrodę wręczyła przedstawicielka Fundacji Rozwoju Regionu Rabka – Pani Izabela Smoleń

Tradycyjnie, wręczono także specjalną Nagrodę Starosty Limanowskiego. W tym roku otrzymał ją Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej za wysoki poziom nadesłanych prac. Nagrodę z rąk starosty odebrała Dyrektor szkoły Joanna Rudek

Tegoroczny „Pomysł na biznes” zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej. W jej trakcie miała miejsce projekcja filmu dotyczącego historii szkoły, recital poetycko – muzyczny Magdaleny Mól, pokaz sztuki kelnerskiej oraz występ zespołu „Consonans”.

Organizację wydarzenia, którego celem  jest promocja postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży szkół średnich od początku wspierają instytucje związane z przedsiębiorczością, wśród nich: Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej, Bank Spółdzielczy w Limanowej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Składamy gratulacje wszystkim uczestnikom, laureatom, nagrodzonym oraz wspierającym ich opiekunom. Dziękujemy również Dyrekcji i całemu zespołowi ZS nr 1 w Limanowej za umożliwienie organizacji finałowej gali na terenie szkoły.

 

GALERIA

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content