„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”

AKTUALIZACJA Z DNIA 05.01.2020 R.

Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”,  Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM)

Całkowita wartość projektu: 7 527 911,31 zł

Koszty kwalifikowane:    6 124 724,88 zł

Dofinansowanie projektu: 3 674 222,46 zł (59,99%)

Okres realizacji projektu 2016-2019

Zakończenie realizacji projektu – 30.12.2019 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje głęboką modernizację obiektów użyteczności publicznej
z terenu Powiatu Limanowskiego, w tym:

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół nr 1 w Limanowej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych w Mszanie Dolnej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • POZ Szpitala Powiatowego w Limanowej – termomodernizacja budynku, wymiana modernizacja instalacji grzewczej  z wymianą kotła, montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Bezpłatna Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego (medycznego) w Limanowej – termomodernizacja budynku, budowa miejsc postojowych  i dojścia do budynku dla osób niepełnosprawnych,
 • Dom Wczasów Dziecięcych (budynek duży) – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Dom Wczasów Dziecięcych (budynek mały) – termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła,
 • Dom Pomocy Społecznej w Limanowej – docieplenie stropów, modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wymiana pokrycia dachu na starej części,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie – termomodernizacja budynku, modernizacja systemu ogrzewania i systemu w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED.

INFORMACJA Z DNIA 07.07.2018 R.

Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”,  Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM)

Całkowita wartość projektu: 7 215 539,76 zł

Wysokość kosztów kwalifikowanych : 6 135 539,76 zł

Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 3 380710,20 zł (co stanowi 59,99% wydatków kwalifikowanych)

Okres realizacji 2016-2019

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została dnia 12.02.2018r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje głęboką modernizację obiektów użyteczności publicznej z terenu Powiatu Limanowskiego, w tym:

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół nr 1 w Limanowej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych w Mszanie Dolnej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • POZ Szpitala Powiatowego w Limanowej – termomodernizacja budynku, wymiana kotła, montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Bezpłatna Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego (medycznego) w Limanowej – termomodernizacja budynku,
 • Dom Wczasów Dziecięcych (budynek duży) – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Dom Wczasów Dziecięcych (budynek mały) – termomodernizacja budynku, wymiana kotła,
 • Dom Pomocy Społecznej w Limanowej – docieplenie stropów, wymiana kotła i modernizacja instalacji grzewczej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – termomodernizacja budynku,
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie – termomodernizacja budynku, modernizacja systemu ogrzewania i systemu w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED.

logotypy

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content