Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


„Głęboką modernizację energetyczną budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej”

Projekt pn. „Głęboką modernizację energetyczną budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej”

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM)

Całkowita wartość projektu: 1 681 052,36 zł

Koszty kwalifikowane:    1 366 709,24 zł

Dofinansowanie projektu: 820 025,50 zł (59,99%)

Okres realizacji projektu 2021-2022

Zakończenie realizacji projektu – 31.12.2022 r.

Projekt obejmuje budynek Starostwa Powiatowego w Limanowej. W zakres projektu wchodzą:

– modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody – wymiana podgrzewaczy elektrycznych c.w.u.;

– wymiana oświetlenia na energooszczędne – wszystkie pomieszczenia oświetlone będą oprawami oświetleniowymi typu LED

– montaż instalacji fotowoltaicznej

– docieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian, stropów, stropodachów) – docieplenie ścian wewnętrznych, skosów dachów, stropów pod dachem, ścian zewnętrznych, ścian dylatacyjnych wełną mineralną;

– wymiana fasady szklano-aluminiowej i drzwi zewnętrznych

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content