Gratulacje dla nowo wybranych Członków Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego

Podczas I sesji Rady Powiatu Limanowskiego został wybrany Zarząd oraz Rada Powiatu. Jednogłośnie Starostą został wybrany Mieczysław Uryga a większością głosów zatwierdzono wybór Przewodniczącej Rady Ewy Filipiak oraz pozostałego składu Zarządu: Wicestarosty – Agaty Zięba i Członków Zarządu: Wojciecha Włodarczyka, Józefa Jaworskiego oraz Czesława Kawalca. Życzenia dla nowo wybranych złożyli podczas I sesji Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń oraz ustępujący Starosta Limanowski Jan Puchała.

 

– Jako ustępujący Starosta trzech ostatnich kadencji pragnę złożyć nowo wybranym władzom tej kadencji. Gratuluję serdecznie Pani Przewodniczącej, Staroście, Wicestaroście, Członkom Zarządu, a  szczególnie gratuluję radzie, ze tak mądrze i rozsądnie wybrała skład nowych władz. Dziękuję Członkom Zarządu, a przede wszystkim panu Mieczysławowi Urydze. Będąc etatowym członkiem Zarządu, później Wicestarostą trafnie i fantastycznie dobrał pan obecny Zarząd, ponieważ nikomu innemu jak Pani Agacie Ziębie należało się stanowisko wicestarosty, co zresztą zostało poparte głosami pozostałych radnych. Pani Agato dziękuję Pani za to, że w PCPR – ze, DPS- ach wniosłaś swój wkład, który by bardzo potrzebny w ubiegłej kadencji. Gratuluję Józefowi Jaworskiemu tak wysokiego wyniku w głosowaniu i Czesławowi Kawalcowi. Panowie jesteście drugą kadencję, przyszedł czas awansów, otrzymaliście tą szansę i będziecie się uczyć. Chciałem pogratulować serdecznie Panu Wojciechowi Włodarczykowi, ponieważ jego praca w poprzedniej kadencji jako Członek Zarządu, obecnie podniósł poprzeczkę wyżej jest Etatowym Członkiem Zarządu. Czyli dzisiejszy wybór który dokonała rada powiatu jest dla dobra i rozwoju powiatu limanowskiego, bo nie sztuką jest zaspokoić czyjeś ego i marzenia o stanowiskach. Naszym obowiązkiem przed wyborcami i społeczeństwem i jak ksiądz w homilii powiedział przed Bogiem jest sprawdzać jak również dawać a przede wszystkim mieć rolę służebną. I taką rolę my sprawujemy, odpowiemy za tą kadencję przed wyborcami przed bogiem tak aby dumnie zakończyć i móc spojrzeć każdemu wyborcy w oczy. Chciałem podziękować również dyrektorom, pracownikom gościom za piękne trzy ostatnie kadencje i mam nadzieje, ze ten zarząd będzie również kontynuował nasze dotychczasowe działania, które były uznawane za dobre. Myślę, że to 5 min dla Limanowszczyzny bo nie może na sobie lepiej wymarzyć jak w powiecie, sejmiku –  rządzi PIS. A wiec wykorzystajmy tą szansę bo takiej nie mieliśmy nigdy, że od podstawowych samorządów, aż po polski Rząd była ta sama opcja rządząca. Dlatego apeluję, aby tego nie zepsuć. Ponad podziałami pracować dla społeczeństwa i rozwoju powiatu limanowskiego.  – gratulował ustępujący ze stanowiska Jan Puchała

 

Następnie głos zabrał Grzegorz Biedroń, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego-  Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Państwo Radni, Szanowni Goście, przede wszystkim gratuluję sukcesu bo przecież w poprzednich kadencjach też było bardzo wielu wartościowych radnych wiec ta rywalizacja na pewno nie była łatwa. Dziękuję za to, że kampanię którą  wszyscy  państwo prowadziliście niezależnie od grupowań politycznych była prowadzona bardzo fair, bardzo uczciwie i rzeczywiście zwyciężyli ci najsilniejsi w tej kampanii.(…) Pan Starosta Jan Puchała zwrócił uwagę  na tą korelację pomiędzy sejmikiem Województwa Małopolskiego, władzami wojewódzkimi, władzami krajowymi. Rząd przygotował bardzo wiele środków dla samorządów, rzeczywiście tu kryteria zależą od przygotowania prawidłowych wniosków, Powiat z tym nigdy nie miał problemu zawsze skutecznie o te środki unijne i rządowe zabiegał. Myślę, że Zarząd w tym składzie również sobie z tym bez problemów poradzi, tym bardziej, ze jak widać znaczące poparcie było dla członków Zarządu, a Pan Starosta wybrany został jednogłośnie. Pan Jaworski 24 głosy ale myślę, że ten wstrzymujący był samego Pana Jaworskiego, więc tez można uznać że również jednogłośnie wybrany. Otrzymaliście  Państwo spore wsparcie, praktycznie całej Rady. Ja myślę, że to też jest dobry prognostyk na współpracę na jakieś szukanie wspólnych  inicjatyw dla różnych grup radnych z różnych ugrupowań. Sam będę do tego zachęcał, żeby znaleźć miejsce dla tych talentów, zdolności, pracowitości każdego z Państwa bo na tym polega umiejętność współpracy. Zresztą my jako Polacy nie potrafimy się radować. Np jak obchodziliśmy święto 100 lecia Niepodległości to trochę na smutno i teraz też wybieramy władzę na smutno także do tego uśmiechu tez Państwa będę zachęcał i zarówno tych którzy odnieśli zdecydowany sukces jak i tych którzy nie zawsze są usatysfakcjonowani miejscem które osiągnęli. I tak jak wspomniałem o sukcesach Powiatu które nie są doceniane tak również nasze sukcesy jako społeczeństwa kraju tez są niedoceniane ja przypominam że mamy kolejny rok spadku bezrobocia, kolejny rok wzrostu gospodarczego to się przekłada na poziom życia mieszkańców na poziom życia województwa. Zachęcam nie tylko do refleksji, ale również do chwalenia się i pokazywania rzeczy pozytywnych. Jestem przekonany zarówno Zarząd jak i Rada w tym składzie a zwłaszcza pod kierownictwem Pani Przewodniczącej, będzie na swoim koncie już nie czterech a pięciu lat będzie miała bardzo wiele sukcesów. Tego wszystkim Państwu bardzo serdecznie życzę!

image_pdfimage_print

Udostępnij