Powiat Limanowski

Oficjalny portal

I N F O R M A C J A

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od 11.07.2019r. do 01.08.2019r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany, oznaczonej jako dz. ew. nr 1272/10 o pow. 0,0887 ha położona w Dobrej.

2020-05-28 03:42:19, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa