Powiat Limanowski

Oficjalny portal

I N F O R M A C J A

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 11.07.2019r. do dnia 01.08.2019r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do najmu.

Przedmiot użyczenia stanowi pomieszczenie o powierzchni 215,01 m2 znajdujące  na parterze budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Limanowej.

 

2019-11-13 22:02:16, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa