I N F O R M A C J A

Informacja Powiatowego rzecznika konsumenta

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.07.2019r. do dnia 02.08.2019r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do użyczenia.

Przedmiot użyczenia stanowi część nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51/11
o pow. ok. 210 m2 położona w obrębie 7 Limanowa  na rzecz Miasta Limanowa z przeznaczeniem pod budowę tras rowerowych.

image_pdfimage_print

Udostępnij