I N F O R M A C J A

Informacja Powiatowego rzecznika konsumenta

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 9.08.2019r. do dnia 30.08.2019r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przedmiot sprzedaży stanowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 380/62 o pow. 0,2255 ha, położona przy ul. Fabrycznej w Limanowej.

image_pdfimage_print

Udostępnij