I posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga przemawia do zebranych w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej podczas I posiedzenia Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

30 grudnia w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się I posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego udział wzięli: Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Katarzyna Dobrzańska-Junco Członek Prezydium Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a zarazem Prezesa Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendant Powiatowy Policji w Limanowej  podinsp.Tomasz Florek, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł.bryg.Wojciech Frączek, Naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej kom.Daniel Strug, Prezes Auto-Moto Klubu w Limanowej Bogdan Pałka oraz Dyrektorzy Wydziałów i Jednostek Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Zaproszonych gości na spotkanie przywitał Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, który zabiegał o to, aby Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaczęła funkcjonować również w Powicie Limanowskim. Podczas swojego wystąpienie omówił główne założenia Powiatowej Rady BRD, którymi są:

  • inicjowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • określenie i koordynowanie kierunków działań samorządów gminnych i powiatowych służb, w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • promowanie kultury w ruchu drogowym na obszarze powiatu limanowskiego.

Starosta podkreślił, iż działalność Rady przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatu limanowskiego oraz da większą możliwość współpracy z Wojewódzka Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zaznaczył również, że wszelkie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży są bardzo istotne, ponieważ edukacja w bezpieczeństwie przedkłada się później na zachowanie uczestników ruchu drogowego.

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga podczas przemówienia

Następnym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji na temat działalności Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które szczegółowo podczas prezentacji omówiła Katarzyna Dobrzańska-Junco.

Kolejno Komendant Powiatowy Policji w Limanowej podinsp. Tomasz Florek w Limanowej wyczerpująco przedstawił informacja na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu limanowskiego oraz omówił zmiany  w przepisach dotyczących ruchu drogowego obowiązujące od 2022 roku.

Następnie odbyła się dyskusja na temat opracowania planu pracy Rady na rok 2022.

Zgodnie z założeniami Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie chciała współpracować z Wojewódzką Radą BRD, samorządami oraz instytucjami z terenu powiatu limanowskiego, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach powiatu wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content