I Sesja Rady Powiatu Limanowskiego VI kadencji

I Sesja Rady Powiatu Limanowskiego VI kadencji

Pierwsza Sesja Rady Powiatu Limanowskiego przebiega w specyficzny sposób, natomiast każda następna odbywa się według ustalonej w ustawie i statucie procedury, czyli obradom przewodniczy zawsze Przewodniczący Rady lub jego zastępca. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby radnych.

Tradycyjnie obrady Rady Powiatu prowadzi Przewodniczący, jednak sytuacja się zmienia w trakcie pierwszej sesji, bowiem wtedy obrady do momentu wyboru kolejnego Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzi najstarszy wiekiem Radny zasiadający w nowo wybranej radzie. Dlatego I obrady Sesji Rady Powiatu Limanowskiego otworzył oraz odbierał ślubowanie od radnych Janusz Potaczek. Do kompetencji Przewodniczącego – seniora należy także przeprowadzenie wyboru nowego przewodniczącego i tak też było w tym przypadku.

Pan Janusz Potaczek jako Przewodniczący senior prowadził I sesję

Jednym z pierwszych punktów obrad było zabranie głosu Dawida Jasicę przez Wiceprzewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej który w trakcie swojego wystąpienia pogratulował wszystkim radnym osiągniętego wyniku wyborczego. Po przemówieniu Wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej wręczył wszystkim Radnym zaświadczenia o wyborze.

Kolejnym punktem Sesji Rady Powiatu było uroczyste ślubowanie wszystkich Radnych.

Podczas I Sesji Rady Powiatu powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

Przewodniczący Leszek Pieniążek

sekretarz  Marzena Gąsior

członkowie Artur Żaba i Kazimierz Jasiński

Na pierwszej sesji Rady Powiatu wybierany jest Przewodniczący Rady Powiatu oraz jego zastępcy Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym zatem musi być radny cieszący się poparciem ponad połowy zgromadzonych radnych.

Na to stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego Panią Ewę Filipiak zgłosił Wojciech Włodarczyk, dotychczasowy członek Zarządu Powiatu.

Ewa Filipiak została wybrana na Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego zdecydowaną większością głosów.

Ewa Filipiak została wybrana na Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego zdecydowaną większością głosów.

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Limanowskiego zostało przełożone na kolejne posiedzenie Rady Powiatu.

 

Zgłoszenia kandydata na Starostę Limanowskiego Mieczysława Urygi dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak

Mieczysław Uryga jednogłośnie przez wszystkich Radnych został wybrany na Starostę Limanowskiego VI kadencji Rady Powiatu Limanowskiego.

I Sesja Rady Powiatu Limanowskiego VI kadencji

Na stanowisko Wicestarosty – Mieczysław Uryga zaproponował dotychczasowego etatowego Członka Zarządu Agatę Zięba, która również zdecydowaną większością głosów została wybrana Wicestarostą Limanowskim.

Na stanowisko Wicestarosty – Mieczysław Uryga zaproponował dotychczasowego etatowego Członka Zarządu Agatę Zięba, która również zdecydowaną większością głosów została wybrana Wicestarostą Limanowskim.

Na pozostałych Członków Zarządu zostali wybrani:

Wojciech Włodarczyk -etatowy Członek Zarządu

Wojciech Włodarczyk -etatowy Członek Zarządu

Józef Jaworski -nieetatowy Członek Zarządu

Józef Jaworski -nieetatowy Członek Zarządu

Czesław Kawalec – nieetatowy Członek Zarządu

Czesław Kawalec - nieetatowy Członek Zarządu

 

OBECNY SKŁAD V KADENCJI RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO: 

PREZYDIUM RADY

Ewa Filipiak -Przewodnicząca Rady Powiatu

ZARZĄD POWIATU

Mieczysław Uryga -Starosta Limanowski
Agata Zięba -Wicestarosta Limanowski

Członkowie Zarządu
Wojciech Włodarczyk(etatowy Członek Zarządu)
Józef Jaworski, Czesław Kawalec(nieetatowi Członkowie Zarządu)

 

POZOSTALI RADNI

Marzena Gąsior, Leszek Pieniążek, Dorota Stanisławczyk, Grzegorz Wójcik,  Bolesław Jania, Beata Krzyściak, Kazimierz Jasiński, Stefan Hutek, Czesław Kawalec, Józef Pietrzak, Janusz Potaczek, Agnieszka Orzeł, Stanisław Piegza, Marian Wójtowicz, Stanisław Nieczarowski, Jan Puchała, Artur Żaba,  Jolanta Grzegorzek

 

GALERIA

image_pdfimage_print

Udostępnij