Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Małopolski z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka

W czwartek 11 lipca w Starostwie Powiatowym w Miechowie odbył się Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Małopolski. Z racji tematyki spotkania – transport zbiorowy oraz utrzymanie dróg publicznych – honorowym gościem i uczestnikiem Konwentu był Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. W Konwencie Powiat Limanowski reprezentowała Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Filipiak.

Konwent został podzielony na dwa bloki tematyczne. Pierwszy obejmował oficjalne rozpoczęcie oraz przedstawienie przez gospodarza konwentu, Przewodniczącego Powiatu Miechowskiego charakterystyki powiatu miechowskiego. Druga część Konwentu miała wymiar ogólnopolski. Ważnym punktem tego spotkania było omówienie wraz z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem uruchomienia przez Rząd  tzw. funduszu autobusowego, który na mocy ustawy wchodzi w życie już 18 lipca br.

Wspomniany fundusz ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu i w przyszłości zaowocować uplasowaniem naszego kraju w czołówce europejskiej pod względem bezpiecznych i wygodnych dróg, pozwalających na dobre skomunikowanie regionów. Minister Infrastruktury zaapelował do samorządowców o szybkie i zdecydowane działania. Wnioski do funduszu autobusowego będzie można składać już z początkiem sierpnia br.

Dodatkowo Minister zaznaczył, iż budżet państwa wspiera drogowe inicjatywy samorządów poprzez Fundusz Dróg Samorządowych. Poprawie komunikacji krajowej służy także projekt przebudowy sieci kolejowej – ponad 70 mld zł do 2023 roku.

– To bardzo chwalebne, że obecny rząd dba o osoby wykluczone w różnych obszarach życia, także w obszarze komunikacyjnym. Nam samorządowcom niejednokrotnie wydaje się, iż transport publiczny nie stanowi problemu, ale zazwyczaj do momentu, gdy sami chcemy z komunikacji publicznej skorzystać – zaznaczyła podczas Konwentu Przewodnicząca Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak. – W imieniu Powiatu Limanowskiego dziękuje Ministrowi za dotychczasową pomoc finansową. Deklarujemy, że jesteśmy gotowi do złożenia kolejnych wniosków o dofinansowanie i liczymy na przychylność – dodała Przewodnicząca.

Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Małopolski zakończył się zwiedzaniem Bazyliki Grobu Bożego i Muzeum Ziemi Miechowskiej. Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Powiatu Limanowskiego Ewy Filipiak, Powiat Limanowski będzie miał zaszczy być gospodarzem Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Małopolskich już we wrześniu tego roku.

2020-10-19 18:17:41, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa