II miejsce w konkursie “O Tarczę Szkoły z Życiem” dla Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku

zdjęcie uczennic z Zespołu Szkół KEN wraz z Tarczą

Konkurs został zorganizowany przez Fundację DKMS. Wzięło w nim udział 155 szkół ponadpodstawowych. Zespół Szkół w Tymbarku zdobył II miejsce z wynikiem 98 zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku.

Szkoła od wielu lat organizuje Dzień Dawcy Szpiku poprzedzony kampanią edukacyjną. Ma na swoim koncie setki zarejestrowanych potencjalnych dawców, którymi są pracownicy, uczniowie i ich rodziny.
Dawcą szpiku może być osoba, która spełnia określone warunki formalne i zdrowotne:
• ma 18–55 lat,
• ma zdolność do czynności prawnych,
• waży więcej niż 50 kg, a wskaźnik BMI nie przekracza 40 (wykluczone są osoby z niedowagą i znaczną otyłością),
• nie choruje na choroby psychiczne,
• nie ma przewlekłych, wykluczających schorzeń ujętych na specjalnej liście.
Wśród dyskwalifikujących stanów wymienia się m.in. niewydolność nerek lub wątroby, czynną chorobę nowotworową, schorzenia autoimmunologiczne, choroby zakaźne (np. WZW, AIDS), stan po transplantacjach lub wielokrotnych, rozległych zabiegach operacyjnych. Ostateczną decyzję o wpisaniu na listę dawców podejmuje kwalifikujący kandydata lekarz.
Fundacja DKMS to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego. Jej misją jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.
Fundacja działa w Polsce od 2008 roku, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu ponad 11 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 700 000 potencjalnych Dawców. Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Pamiętaj: “Pomożesz – masz to w genach”

Link do wyników konkursu

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content