II Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

II Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego;

19.02.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się II Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LOT Powiatu Limanowskiego za rok 2019, zatwierdzenia sprawozdania z działalności LOT Powiatu Limanowskiego za rok 2019, przyjęcia planu pracy LOT Powiatu Limanowskiego na rok 2020 rok,  ustalenia wysokości składek członkowskich w Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Walne Zebranie Członków zdecydowało także o przystąpieniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego do Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono plan pracy na 2020 rok. Omówiono stan realizacji złożonych projektów do dofinansowania, omówiono założenia i stan prac nad projektami planowanymi do złożenia w ramach dostępnych środków w naborach w ministerstwach, konkursach ogłaszanych przez Województwo Małopolskie. Omówiono możliwości udziału Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego w 2020 roku na targach turystycznych. Przedstawiono propozycje nowych wydarzeń turystycznych w Powiecie Limanowskim.

Powiat Limanowski reprezentowała Wicestarosta Powiatu Limanowskiego Agata Zięba, Lokalną Grupę Działania Przyjazna Ziemia Limanowska reprezentował Janusz Pazdan, Gorczańską Organizację Turystyczną reprezentował Paweł Tokarczyk. Ponadto w spotkaniu udział wzięli członkowie Elżbieta Młynarczyk, Robert Surdziel, Czesław Abram oraz Barbara Bielak Piksa.

Aktualne informacje na temat realizowanych projektów w 2020 roku będą dostępne na stronie internetowej organizacji www.lotlimanowski.pl

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content