Informacja

Znaczek "i" - informacja

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 12.06.2018r. z wodociągu lokalnego zaopatrującego Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Dzieło Pomocy Dzieciom, Żmiąca 144 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 12.06.2018r.
Dobowa produkcja wody : ok. 3 m3 /dobę
Liczba zaopatrywanej ludności : wychowankowie i personel ośrodka (około 30 osób)
Stosowane uzdatnianie wody: chlorowanie
Liczba pobranych próbek wody – 1

– punkt poboru: sieć Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Dzieło Pomocy Dzieciom, Żmiąca 144
Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
Podjęte działania:  natychmiast po otrzymaniu w dniu 14.06.2018r. informacji telefonicznej o zanieczyszczeniu zarządca wodociągu podjął działania naprawcze: czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej; o zanieczyszczeniu została poinformowana Gmina Laskowa; PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 15/18 z dnia 14.06.2018r. o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu

Wynik badania:
a) sieć:
– Bakterie grupy coli – 64 j.t. k. w 100 ml wody

image_pdfimage_print

Udostępnij