INFORMACJA

Znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą "i" w środku.

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 3.06.2022r. do dnia 24.06.2022r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

Przedmiot zbycia stanowi działka ewidencyjna nr 51/14 o powierzchni 1927 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00054458/5 położona w Limanowej obręb 7.

Wykaz

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content