Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Informacja dla Pacjentów pozostających w izolacji domowej

Pacjenci przebywający w izolacji domowej, a jednocześnie pozostający pod opieką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia związanego z zakażeniem SARS-CoV-2 mogą uzyskać informację pod numerami telefonu: 12 400 38 83 oraz 12 400 38 84, które czynne są w dni powszednie w godzinach 08:00-15:00.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia (np. duszności, wysoka utrzymująca się gorączka) należy pilnie skontaktować się z pogotowiem ratunkowym pod nr telefonu 999 lub 112.

Kontrolne badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2 mogą być wykonane – poza Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie – również w regionalnych punktach badań, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wykaz regionalnych punktów badań znajduje się w linku poniżej:

https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/aktualnosci/informacja-dla-pacjentow-pozostajacych-w-izolacji-domowej

Przypominamy, że badania w kierunku SARS-Co-2 można wykonać w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego. Wymagana jest rejestracja telefoniczna dzień przed wykonaniem badania w godzinach od 8.oo – 15.oo. pod numerem telefonu 536 544 595. Punkt pobrań zlokalizowany jest w namiocie przed budynkiem szpitala.

Źródło: www.su.krakow.pl

 

 

2021-09-24 20:41:20, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa