INFORMACJA dot. wodociągu wiejskiego – Młyńczyska

Znaczek "i" - informacja

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 16.10.2018r. z wodociągu wiejskiego – Młyńczyska – punkt poboru: sieć (Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach) badanie wody wykonane przez WSSE Kraków –  nr sprawozdania: LZT/W/1415/N/2018 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

  1. Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 16.10.2018r.
  2. Dobowa produkcja wody : ok. 20 m3dobę
  3. Liczba zaopatrywanej ludności : ok. 60 osób
  4. Stosowane uzdatnianie wody:  okresowe –  okresowe chlorowanie
  5. Liczba pobranych próbek wody – 1

– sieć: Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach

  1. Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
  2. Podjęte działania:

–  natychmiast po otrzymaniu w dniu 17.10.2018r. informacji  telefonicznej zarządca wodociągu podjął działania  naprawcze: czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej,

– PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 40/18 z dnia 17.10.2018r. o zakazie użytkowania  wody w/w wodociągu.

  1. Wynik badania: a) sieć: – Escherichia coli – 5 j.t. k. w 100 ml wody

 

image_pdfimage_print

Udostępnij