Informacja dotycząca wyboru ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej

Informacja

Wykaz oferentów, którzy złożyli oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2020 r., którym udziela się dotacji na realizację w/w zadania:

 

Lp.OferentNazwa zadaniaLiczba punktów
1.Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”,

ul. Lwowska 11,

33-300              Nowy Sącz

1.Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Limanowskiego

 

2. Prowadzenie dwóch punktów poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu Limanowskiego

 

30

 

 

 

29,2

 

Wykaz oferentów, którzy złożyli oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu limanowskiego w 2020 r., którym nie udziela się dotacji na realizację w/w zadania:

 

Lp.OferentNazwa zadaniaLiczba punktówUzasadnienie
1.Fundacja Togatus Pro Bono,

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

1.Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Limanowskiego

 

2. Prowadzenie dwóch punktów poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu Limanowskiego

 

 

16,6

 

 

 

 

18

Organizacja nie została wybrana ze względu na małą liczbę punktów

 

Oferta Fundacji „Gołębie Serce”, ul. Litewska 33B,35-302 Rzeszów wpłynęła po terminie składania ofert. Tym samym nie podlega ocenie.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content