Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej

informacja granatowy znak i napis na białym tle

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przekazał informację dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w okresie od 01.01.2021 r. do 13.10.2021 roku stwierdzono 2201 przypadków ASF u dzików, oraz 110 ognisk afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach utrzymujących 37 463 świń, z czego 5 ognisk na terenie województwa małopolskiego w powiecie tarnowskim i dąbrowskim.

Aktualna mapa występowania ASF w Polsce dostępna jest pod adresem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
  2. powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
  3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii (dane teleadresowe Powiatowego Lekarza Weterynarii: 18 3371761, kom. 696065146, 728935106 lub mailem piw lim@poczta.onet.pl) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
  4. Należy pamiętać, że osoba, która:

– miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;

– znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Więcej informacji dotyczących ASF na stronie:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content