INFORMACJA – wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

znak informacja. Niebiski okrąg z białą literą I w środku.

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 23.04.2021r. do dnia 14.05.2021r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do najmu.

Przedmiot najmu stanową pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku przy ul. Fabrycznej w Limanowej tj.

 

  1. Pomieszczenie oznaczone nr 6d o pow. 27,73m2 .
  2. Pomieszczenie oznaczone nr 6e o pow. 30,08 m2

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

Oznaczenie nieruchomościSposób i termin zagospodarowania

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymOpis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

123456
Nieruchomość zabudowana między innymi budynkiem tzw. Inkubatora Przedsiębiorczości położona
w Limanowej, obręb 3 przy ul. Fabrycznej stanowiąca działkę ew. nr 380/56 o powierzchni 0,7799 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 41721 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie
z przeznaczeniem
w planie zagospodarowania przestrzennego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu.
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działka nr 380/56 położona w obr. 3 leży w terenach działalności produkcyjno- usługowej PU3 w strefie ochrony konserwatorskiej.1.      Pomieszczenie oznaczone nr 6d wraz częścią wspólną znajdujące się na parterze budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Fabrycznej w Limanowej o łącznej powierzchni najmu 27,73 m2.

 

2.      Pomieszczenie oznaczone nr 6c wraz częścią wspólną znajdujące się na parterze budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Fabrycznej w Limanowej o łącznej powierzchni najmu 30,08 m2.

 

 

 

Minimalna cena za 1 m2 pow. użytkowej każdego z pomieszczeń wynosi: 9,00 zł netto.

 

 

.

 

 

 

Płatnikiem podatku od nieruchomości jest najemca

 

Uwaga!

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej, a informacja o wywieszeniu tego wykazu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content